Scholing nog altijd vooral voor vaste kracht

6 februari 2014 | Door redactie

Medewerkers zijn tevredener over hun werk als hun werkgever cursus- of scholingsmogelijkheden biedt. Wel is het nog altijd zo dat vooral medewerkers met een vast contract scholing krijgen aangeboden. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd in het kader van de modernisering van het ontslagrecht.

Het onderzoek ‘Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers (pdf)’ laat zien dat de arbeidsvoorwaarden van medewerkers per contractvorm verschillen (vast contract, tijdelijk contract, uitzendovereenkomst en payrollcontract). Training en scholing bieden werkgevers voornamelijk aan medewerkers met een vast contract (75%) en veel minder aan flexibele krachten: 48% van de medewerkers met een tijdelijk contract, 46% van de medewerkers met een payrollcontract en 34% van de uitzendkrachten krijgt scholing en training aangeboden. Dit verschil is opvallend, want er is geen verschil bij andere personeelsinstrumenten zoals arbovoorzieningen, teambuilding en speciale verlofregelingen.

Modernisering ontslagrecht niet zo veel invloed op vast contract

Een klein deel van de bedrijven geeft aan dat versoepeling van de regels voor vaste contracten (waaronder de modernisering van het ontslagrecht) zou kunnen helpen om sneller een vast contract aan te bieden. Of een werkgever een vast of tijdelijk contract biedt, blijkt echter niet zozeer af te hangen van wet- en regelgeving, maar veel meer van de gewenste kwaliteit van het personeel en de tijdelijkheid van het werk. Als de kwaliteit van het personeel erg belangrijk is, kiezen de meeste werkgevers voor een vast contract. Bij wisselingen in het beschikbare werk genieten juist tijdelijke contracten de voorkeur.

Aantal flexibele contractvormen stijgt nog altijd

Het aantal flexibele contractvormen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de periode 1996-2011 het aantal mensen met een tijdelijk contract met 36% en het aantal zzp’ers met 70% is gestegen, terwijl het aantal mensen met een vast contract met 16% is gestegen. Iets meer dan de helft van de bedrijven verwacht bovendien de komende twee jaar meer flexibele contracten te gaan kiezen. Het gaat dan vooral om bedrijven die al met payrollcontracten werken (66%) en instellingen in de zorg (64%).