Scholingsrecht in Wet werk en zekerheid

24 februari 2014 | Door redactie

Op het laatste moment is aan de Wet werk en zekerheid toch nog een scholingsrecht toegevoegd. De Tweede Kamer heeft namelijk een amendement aangenomen dat u als werkgever expliciet verplicht om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

In de Wet werk en zekerheid die onlangs is aangenomen door de Tweede Kamer is op het nippertje een scholingsrecht opgenomen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel gaf minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat hij ontwikkeling en scholing belangrijk vindt, maar dat dit naar zijn mening onder goed werkgeverschap valt. PvdA en D66 pleitten echter voor een expliciet scholingsrecht in de Wet werk en zekerheid. Dit amendement is na stemming door de Tweede Kamer aangenomen.
Het scholingsrecht houdt in dat u een werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. U heeft ook een scholingsplicht als de functie van een medewerker komt te vervallen of als hij zijn eigen functie niet langer kan vervullen.

Niet ontslaan bij onvoldoende investering in scholing

De nieuwe wet bepaalt ook dat u een werknemer niet mag ontslaan op grond van disfunctioneren als zijn ongeschiktheid komt doordat u onvoldoende heeft geïnvesteerd in scholing. Bovendien mag u een medewerker straks alleen ontslaan als u daarvoor een redelijke grond heeft én herplaatsing (met of zonder scholing) van de werknemer niet tot de mogelijkheden behoort. De Wet werk en zekerheid is nog niet definitief; het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld.