Secretaresse zegeviert in zaak sexy kleding

24 september 2015 | Door redactie

Uw manager mag van u vragen dat u zich op kantoor representatief kleedt. Maar nauwsluitende satijnen kleding met hoge hakken eronder als kledingvoorschrift? Dat ging een secretaresse bij een ingenieursbureau te ver. Een rechter moest uiteindelijk oordelen of er sprake was van seksuele intimidatie.

De leidinggevende liet satijnen werkkleding maken voor zijn secretaresse bij aanvang van haar dienstverband. Twee jaar later kreeg de werkneemster tijdens een functioneringsgesprek te horen dat zij niet goed presteerde. Hierop meldde zij zich ziek, waarna de werkgever vervolgens om ontbinding van het arbeidscontract vroeg bij de rechtbank. Zijn reden was het disfunctioneren van de secretaresse, maar die had een andere visie op de zaak: zij zou enkel en alleen ontslagen zijn omdat zij op kantoor niet altijd de satijnen ‘werkkleding’ droeg.

Schadevergoeding, onder meer voor seksuele intimidatie

De rechter oordeelde in het voordeel van de secretaresse, en had hiervoor verschillende redenen. Zo kon de werkgever alleen in algemene bewoordingen onderbouwen waarom de werkneemster disfunctioneerde en had hij dit ook helemaal niet gedocumenteerd. Verder maakte hij zich schuldig aan verboden onderscheid door op basis van geslacht kledingvoorschriften uit te vaardigen. Oud-secretaresses van het bedrijf verklaarden daarnaast dat ook zij ‘glimmende kleding’ moesten dragen, en daarmee kwam zelfs seksuele intimidatie om de hoek kijken. Het arbeidscontract werd inderdaad ontbonden, de secretaresse kreeg een fikse schadevergoeding mee.