Seizoenwerker snel recht op transitievergoeding

22 januari 2015 | Door redactie

Als u met seizoenwerkers werkt, moet u door de inwerkingtreding van de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) er rekening mee houden dat u mogelijk ook seizoenwerkers een transitievergoeding moet betalen als zij uit dienst treden. Dit kan sneller het geval zijn dan u nu misschien denkt.

Vanaf 1 juli 2015 bent u een transitievergoeding verschuldigd aan werknemers die na een dienstverband van minimaal twee jaar uit dienst treden. De huidige ontslagvergoeding – die wordt berekend met de kantonrechtersformule – vervalt dan. Naast deze vernieuwing worden ook de regels voor de ketenbepaling aangepast. Hierdoor begint vanaf 1 juli 2015 een nieuwe keten pas na een contractonderbreking van zes maanden, in plaats van de huidige drie maanden. Zo’n onderbreking van zes maanden geldt niet met terugwerkende kracht voor de ketenbepaling, maar wel voor de transitievergoeding. Hiervoor geldt dus geen overgangsrecht.

Te korte contractonderbrekingen uit het verleden gelden niet

Het ontbreken van een overgangsregeling voor de transitievergoeding heeft als gevolg dat uw seizoenwerker die voorheen bijvoorbeeld een jaarcyclus had van acht maanden werk en vier maanden ‘rust’, op of na 1 juli 2015 bij uitdiensttreding recht heeft op een transitievergoeding. Voorwaarde is dan wel dat in die periode voor de uitdiensttreding de werkperiodes en de onderbrekingen van de seizoenwerker gezamenlijk minimaal twee jaar hebben geduurd. Het komt er dus op neer dat onderbrekingen uit het verleden van minder dan zes maanden bij de berekening van de transitievergoeding niet meetellen als onderbreking.
Als u geen (hoge) transitievergoeding wilt betalen, moet u het werk van seizoenwerkers – die minimaal twee jaar in dienst zijn – zo snel mogelijk voor minimaal zes maanden stopzetten.

Bereken de hoogte van de transitievergoeding

Wilt u zelf berekenen hoe hoog de transitievergoeding in een bepaalde situatie zal zijn, dan kunt u hiervoor het bericht ‘Hoe berekent u de transitievergoeding?’ gebruiken. U heeft ook de mogelijkheid om voor de berekening een rekentool te benutten.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over de transitievergoeding, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen.