Snel een contract aangaan vóór 1 juli 2015?

18 mei 2015 | Door redactie

Per 1 juli 2015 wordt de maximale duur van de ketenbepaling verkort van drie naar twee jaar. Maar gaat u vóór 1 juli 2015 nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met een ingangsdatum na 1 juli 2015, dan is op deze arbeidsovereenkomst nog de oude ketenbepaling van toepassing. Dit contract mag dan dus de tweejaarstermijn overschrijden.

Binnenkort treedt het tweede deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Door de verkorting van de ketenbepaling heeft een werknemer dan na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten of na een periode van twee jaar (wat eerder komt) recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Komt u vóór 1 juli 2015 nog een tijdelijk contract overeen, dan is hierop echter nog de oude ketenbepaling met een maximale duur van drie jaar van toepassing. Dit geldt ook als deze arbeidsovereenkomst pas na 1 juli 2015 ingaat. Er is dus een verschil tussen het aangaan en ingaan van een arbeidsovereenkomst.

Datum van overeenkomen arbeidsovereenkomst bepalend

Stel dat een werknemer twee tijdelijke jaarcontracten heeft gehad, waarvan het laatste contract eindigt per 1 augustus 2015. Komt u vóór 1 juli 2015 nog een derde tijdelijke arbeidsovereenkomst overeen met als ingangsdatum 1 augustus 2015, dan mag u nóg een jaarcontract sluiten. Voor dit contract geldt dan namelijk de oude ketenbepaling. Komt u het contract echter pas in juli overeen, dan is op dit contract de nieuwe ketenbepaling met een maximale duur van twee jaar van toepassing. Aangezien deze termijn na twee jaarcontracten is overschreden, heeft de werknemer dan recht op een vast contract.
Maar let op, hoewel de WWZ deze mogelijkheid toelaat, is er nog geen jurisprudentie over. Het is dus nog niet duidelijk hoe rechters straks over deze constructie zullen oordelen.