Straks transitievergoeding na twee jaar ziekte

26 september 2014 | Door redactie

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben per 1 juli 2015 ook werknemers die 104 weken ziek zijn geweest recht op een transitievergoeding. Werknemers die via UWV worden ontslagen en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad, krijgen dan immers een transitievergoeding mee.

Als een werknemer 104 weken ziek is geweest, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. U kunt het dienstverband bij uw organisatie dan beëindigen. In de meeste gevallen vraagt u hiervoor straks een ontslagvergunning aan bij UWV. U bent per 1 juli 2015 immers verplicht om voor een ontslagvergunning vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid de route via UWV te bewandelen. U kunt hiervoor straks niet meer bij de kantonrechter terecht.

Geen onderscheid arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte werknemers

Beschikt u over een ontslagvergunning van UWV en zegt u de arbeidsovereenkomst op na 104 weken ziekte, dan moet u straks een transitievergoeding betalen. Per 1 juli 2015 hebben werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest en ontslagen worden door opzegging via UWV of ontbinding door de kantonrechter immers recht op een transitievergoeding. De wetgever maakt hierbij geen onderscheid tussen arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte werknemers.

Re-integratiekosten mag u niet in mindering brengen

De kosten van een arbeidsongeschikte werknemer kunnen straks dus behoorlijk oplopen. In het bericht ‘Kosten aftrekken van transitievergoeding’ kon u lezen dat u bepaalde kosten die u maakt tijdens het dienstverband straks in mindering mag brengen op de transitievergoeding. Dit geldt echter niet voor de kosten van re-integratie en loondoorbetaling tijdens ziekte. Deze kosten moet u namelijk sowieso al maken, omdat hiervoor een wettelijke verplichting geldt.