SZW publiceert factsheets over WWZ

2 maart 2015 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een aantal factsheets gepubliceerd over de Wet werk en zekerheid (WWZ). In de factsheets krijgt u meer informatie over de WWZ en de gevolgen hiervan voor uw personeelsbeleid.

Zoals u weet zijn de eerste maatregelen van de WWZ op 1 januari 2015 in werking getreden. Op 1 juli 2015 gaan ook de regels voor de verkorting van de ketenbepaling en het nieuwe ontslagrecht in. Al deze arbeidsrechtelijke veranderingen zorgen voor vraagtekens bij veel werkgevers en werknemers. Om het één en ander te verhelderen, informeert het ministerie van SZW deze werkgevers en werknemers door middel van een aantal factsheets. De factsheets kennen voor elk onderwerp een versie voor de werkgever en een versie voor de werknemer. Ze richten zich op:

  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao;
  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd verlengen;
  • einde van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;
  • werken met een uitzendkracht;
  • werkgevers en oproepkrachten;
  • ontslag payrollwerknemer.

Factsheets behandelen wetsbepalingen, overgangsregelingen en cao-afwijkingen

Bij elk onderwerp komen de wijzigingen uit de WWZ aan bod. In veel gevallen kunnen hierover afwijkende bepalingen in de cao staan. De mogelijkheden die hiervoor zijn, komen in de factsheets nadrukkelijk naar voren. Als er een overgangsregeling geldt voor een bepaling, staat die ook in de factsheet vermeld. Zorg ervoor dat u de overgangsregelingen en eventuele cao-afwijkingen kent.

Laat u (online) bijscholen over de WWZ

Wilt u weten hoe u in de praktijk het best met het nieuwe ontslagrecht omgaat, dan kunt u hiervoor de studiedag Wet werk en zekerheid/Nieuw ontslagrecht volgen. Om meer kennis op te doen over de WWZ, kunt u als Premium-abonnee ook online cursussen volgen via e-learning.