SZW publiceert lagere regelgeving van de WWZ

13 mei 2015 | Door redactie

Per 1 juli 2015 geldt door de Wet werk en zekerheid (WWZ) het nieuwe ontslagrecht. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft nu lagere regelgeving hiervan gepubliceerd. Die regelgeving geldt ook vanaf 1 juli 2015.

In de lagere regelgeving van het nieuwe ontslagrecht zijn de bepalingen uit de WWZ concreter uitgewerkt. Het ministerie van SZW heeft de regels in de volgende documenten verwerkt:

Uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen

In de Ontslagregeling vindt u regels die straks gelden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De Regeling UWV ontslagprocedure bevat regels die tijdens een opzeggingsproces bij UWV moeten worden aangehouden.
In het Besluit overgangsrecht transitievergoeding is bepaald dat er een overgangsrecht geldt voor het betalen van een transitievergoeding. Hoe dit overgangsrecht werkt, heeft u eerder al kunnen lezen in het bericht ‘Mogelijk overgangsrecht transitievergoeding’. Op de transitievergoeding mag u in sommige situaties kosten in mindering brengen. De regels hiervoor zijn vastgesteld in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding.

Overgangsrecht transitievergoeding deels in WAS verwerkt

Ondanks de twee gepubliceerde besluiten is het overgangsrecht rondom de transitievergoeding nog niet helemaal in kannen en kruiken. Het overgangsrecht dat bepaalt of contractonderbrekingen van drie maanden of langer uit het verleden mee zullen tellen bij de berekening van de transitievergoeding, is namelijk verwerkt in het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (WAS). De Eerste Kamer moet de WAS nog behandelen. Waarschijnlijk gebeurt dit eind mei.