Tweede Kamer wil graag uw mening over WWZ

19 februari 2016 | Door redactie

Heeft u praktijkervaringen opgedaan met de Wet werk en zekerheid (WWZ) en wilt u deze graag met de Tweede Kamer delen, dan is dit nu mogelijk. De Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hiervoor namelijk een oproep geplaatst.

Op 2 maart 2016 vergadert de Tweede Kamercommissie voor SZW in een rondetafelgesprek met deskundigen over de WWZ (tools). De commissie is voor dit gesprek op zoek naar ervaringen uit de praktijk en roept daarom zowel werkgevers als werknemers op om deze te delen. Bij voorkeur zijn de ervaringen onderbouwd met feitelijke of statistische gegevens. De uitkomsten van het rondetafelgesprek zullen onderdeel zijn van het debat over de WWZ met minister Asscher van SZW. Dit vindt op 9 maart 2016 plaats.

WWZ-effecten van tijdelijke of structurele aard?

De inwerkingtreding van de WWZ heeft de regels voor de arbeidsovereenkomst, het ontslagrecht en de uitkering op basis van de Werkloosheidswet flink gewijzigd. De commissie van SZW is benieuwd naar de effecten van deze wijzigingen en welke eventuele problemen zich voordoen. Informatie hierover is met name interessant als u kunt onderbouwen dat het niet om opstartproblemen gaat, maar om problemen van structurele aard.
U kunt uw ondervindingen tot en met donderdag 25 februari 2016 naar de Tweede Kamer sturen. Dit doet u door een e-mail te zenden naar wwz@tweedekamer.nl.