Vergeten aanzegplicht kost werkgever geld

9 april 2015 | Door redactie

Veel werkgevers vergeten de aanzegplicht die in 2015 met de Wet werk en zekerheid is ingevoerd. Dat kan ze duur komen te staan. Om precies te zijn, komt dat neer op maximaal een bruto maandsalaris per werknemer van wie het contract afloopt. Het doel van de aanzegtermijn is om de tijdelijke werknemers tijdig te laten weten waar ze aan toe zijn.

Uw OR behartigt niet alleen de belangen van de werknemers, maar ook van de organisatie. Het is dus geen slecht idee om uw bestuurder nog even te wijzen op de aanzegtermijn. Het is namelijk prettig voor uw achterban met een tijdelijk contract als zij ruim voor de afloop van het contract weten of zij kunnen rekenen op een nieuwe overeenkomst of dat ze op zoek moeten naar een nieuwe baan. Ook kan het de organisatie flink wat geld kosten als de werknemers de vergoeding voor de vergeten aanzegtermijn steeds opeisen.

Aanzegplicht niet nakomen kost een maandloon

Bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer geldt sinds 1 januari 2015 een aanzegplicht. Daardoor moet de werkgever minstens één maand vóór het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het contract wel of niet verlengt. Houdt hij zich hier niet aan, dan krijgt de werknemer een vergoeding van maximaal één maandloon. Is de werkgever een week te laat, dan is de vergoeding een weeksalaris.

Geen vergoeding bij een faillissement

De vergoeding voor een vergeten aanzegtermijn is niet van toepassing bij een faillissement, surseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Wilt u weten hoe de aanzegtermijn precies wordt berekend, dan kunt u daarover lezen in het bericht ‘Hoogte vergoeding bij vergeten aanzegtermijn’. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de aanzegplicht, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!