Verhoging AOW-leeftijd door de Eerste Kamer

12 juli 2012 | Door redactie

Vanaf volgend jaar gaat de AOW-leeftijd met één maand omhoog. Vervolgens zal de AOW-leeftijd geleidelijk blijven stijgen, waardoor de AOW-gerechtigde leeftijd in 2023 op 67 jaar ligt. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met de verhoging van de AOW-leeftijd. De Eerste Kamer is ook akkoord gegaan met het schrappen van de mobiliteitsbonus die werkgevers zouden krijgen voor het in dienst nemen van 55-plussers.

De Eerste Kamer stemde dinsdag 10 juli 2012 in met drie voorstellen die voortvloeien uit het Lenteakkoord; de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingakkoord 2013 (pdf), een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (pdf) en het wetsvoorstel Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (pdf).
In 2013, 2014 en 2015 gaat de AOW-leeftijd telkens met één maand omhoog, waarna deze leeftijd in 2016, 2017 en 2018 met twee maanden per jaar stijgt. Vanaf 2019 stijgt de AOW-leeftijd per jaar met drie maanden, waardoor de AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar en in 2023 op 67 jaar komt te liggen. Vervolgens wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Werkbonussen komen te vervallen

Daarnaast komt de mobiliteitsbonus – die was voorgesteld in het vitaliteitspakket – voor het in dienst nemen van werknemers van 55 jaar of ouder te vervallen. Ook de werkbonus voor werkgevers voor het in dienst nemen van 62-plussers en de werkbonus voor werknemers van 61 jaar en ouder worden geschrapt. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Hogere premiekorting voor arbeidsgehandicapte’ is het overige budget van het vitaliteitspakket vooral bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden.
Voor de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding en de hervorming van het ontslagrecht – die ook in het Lenteakkoord waren opgenomen – komen er nog twee aparte wetsvoorstellen. Deze maatregelen worden pas na de verkiezingen verder behandeld.