Verkort de opzegtermijn met hele proceduretijd

19 februari 2015 | Door redactie

Per 1 juli 2015 geldt het nieuwe ontslagrecht door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Vanaf dat moment is het mogelijk om de gehele proceduretijd die UWV of de kantonrechter nodig heeft voor de behandeling van een ontslag- of ontbindingsverzoek, van de opzegtermijn af te trekken.

Vanaf 1 juli 2015 mag u de hele proceduretijd voor het behandelen van een ontslagverzoek aftrekken van de opzegtermijn. Heeft u bijvoorbeeld bij UWV een ontslagverzoek ingediend, dan mag u de opzegtermijn verkorten met de tijd die ligt tussen de datum waarop UWV het (volledige!) ontslagverzoek heeft ontvangen en de datum waarop UWV toestemming heeft verleend. Wel geldt dat er minimaal één maand opzegtermijn moet overblijven. Momenteel kunt u de opzegtermijn ook al verkorten met de proceduretijd, maar wel met een verkorting van maximaal één maand. Bovendien is bij ontslag via de kantonrechter een verkorte opzegtermijn nu nog niet mogelijk.

Voorbeeld van verrekening proceduretijd met opzegtermijn

Een voorbeeld: u wilt op 15 juli na toestemming van UWV een dienstverband opzeggen. Volgens het contract moet u tegen het eind van de maand opzeggen en bedraagt de opzegtermijn twee maanden (15 september). Als UWV er vier weken over heeft gedaan om uw ontslagverzoek te beoordelen, kan het dienstverband per 1 september eindigen. U mag immers die vier weken in mindering brengen op de datum 15 september. Bij opzeggen tegen het eind van de maand betekent dit dus dat het dienstverband met ingang van 1 september eindigt. De opzegtermijn heeft op die datum al minimaal een maand geduurd.
In de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst kan overigens een afwijkende opzegtermijn staan. Ga dus altijd na wat hierover is afgesproken.

UWV wil ontslagverzoeken sneller afhandelen onder WWZ

Het is wel de vraag of er vaak sprake zal zijn van een lange proceduretijd. Naar aanleiding van de invoering van de WWZ heeft UWV zich ten doel gesteld om ontslagverzoeken sneller af te handelen. Om dit te bereiken, is de aanvraagprocedure voor een ontslagvergunning gedeeltelijk gedigitaliseerd, zoals u kunt lezen in het bericht ‘Snellere digitale ontslagprocedure onder WWZ’.