Verrekenen van kosten bij transitievergoeding

17 februari 2014 | Door redactie

Als het aan de Stichting van de Arbeid (STvdA) ligt, mag u straks bij ontslag twee soorten kosten in aftrek brengen op de transitievergoeding: de kosten die u maakt bij dreigend ontslag zoals kosten voor outplacement, én kosten die u tijdens het dienstverband heeft gemaakt om de brede inzetbaarheid van de medewerker te bevorderen.

In het sociaal akkoord was afgesproken dat de sociale partners de voorwaarden zouden uitwerken waaronder u kosten van bijvoorbeeld werk-naar-werkbegeleiding en scholing mag verrekenen met de transitievergoeding. De Stichting van de Arbeid heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu een voorstel gedaan.

Twee soorten kosten voor verrekening

De STvdA adviseert om twee soorten kosten voor verrekening in aanmerking te laten komen:

  1. kosten die u maakt bij dreigend ontslag om werkloosheid te voorkomen of deze periode zo kort mogelijk te laten duren zoals scholing, outplacement of een langere opzegtermijn (waardoor de medewerker langer de tijd krijgt om een andere baan te zoeken);
  2. kosten die u tijdens het dienstverband heeft gemaakt om de medewerker te ontwikkelen en op te leiden, met als doel zijn brede inzetbaarheid te bevorderen. Deze kosten mogen geen directe relatie hebben met de functie of gericht zijn op duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie, maar moeten de toekomstige arbeidsmarktpositie van de medewerker (buiten de organisatie) verbeteren.

Schriftelijke afspraken over te verrekenen kosten

De STvdA stelt in haar advies aan het ministerie van SZW (pdf) voor dat de werkgever en de werknemer schriftelijk afspreken welke kosten en activiteiten wel en niet voor verrekening in aanmerking komen. Die afspraken moet u maken voordat u kosten heeft gemaakt of met de werk-naar-werkactiviteiten bent begonnen en legt u vast in het personeelsdossier. De STvdA is geen voorstander van een uitputtende lijst met kosten en activiteiten die voor verrekening in aanmerking komen. De maatregelen die werkgevers bij ontslag treffen, zullen in de praktijk namelijk erg van elkaar verschillen. Een volledige opsomming is daarom haast niet mogelijk. Wel komt er misschien een lijstje met voorbeelden van kosten die u kunt aftrekken van de transitievergoeding.

Transitievergoeding voor het zoeken naar ander werk

De hervorming van het ontslagrecht brengt onder meer met zich mee dat u bij ontslag een transitievergoeding moet gaan betalen. Deze transitievergoeding moet de medewerker in principe gebruiken voor activiteiten of maatregelen om ander werk te vinden. Als de werknemer niet direct werk vindt, mag hij de transitievergoeding (geheel of gedeeltelijk) gebruiken om zijn inkomen of uitkering tijdens werkloosheid aan te vullen.
Het wordt overigens mogelijk om per cao een andere invulling te geven aan de hoogte en besteding van de transitievergoeding, zolang de maatregelen maar gericht zijn op het voorkomen of beperken van werkloosheid.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!