Verruiming definitie opvolgend werkgeverschap

6 februari 2014 | Door redactie

De regering wil de definitie van opvolgend werkgeverschap verruimen. Dat staat in de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Werk en zekerheid. De verruiming houdt in dat er ook sprake is van opvolgend werkgeverschap als een nieuwe werkgever geen inzicht heeft in de kennis en kunde van de werknemer.

De vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap is onder meer van invloed op de ketenbepaling en de transitievergoeding. De keten aan arbeidsovereenkomsten blijft in stand als een nieuwe werkgever als opvolgend werkgever wordt beschouwd. Ook met betrekking tot de transitievergoeding moet u rekening houden met opvolgend werkgeverschap. Als daarvan sprake is, tellen de perioden bij vorige werkgevers mee in de opbouw van de transitievergoeding en de vraag of iemand daar recht op heeft.

Werkgever hoeft geen inzicht te hebben in geschiktheid van werknemer

De definitie van opvolgend werkgeverschap staat nu nog niet de wet. In de jurisprudentie zijn wel twee criteria ontwikkeld. Om te bepalen of er sprake is van opvolgend werkgeverschap wordt getoetst of:

  • voor het werk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden zijn vereist en of
  • er tussen de oude en de nieuwe werkgever zodanige banden bestaan, dat het inzicht dat de oude werkgever heeft in de kennis en kunde van de werknemer ook aan de nieuwe werkgever kan worden toegerekend.

Uit de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Werk en zekerheid (pdf) blijkt dat de regering de invulling van het huidige begrip van opvolgend werkgeverschap te beperkt vindt. Van opvolgend werkgeverschap moet ook sprake zijn zonder dat er wordt voldaan aan het tweede criterium. De nieuwe werkgever hoeft dus geen inzicht te hebben in de geschiktheid van de werknemer. De regering wil daarom in de wet vastleggen dat er ook sprake is van opvolgend werkgeverschap, als de opvolgende werkgever geen inzicht heeft in de geschiktheid van de werknemer.

Draaideurconstructies beperken door ruimere definitie opvolgend werkgeverschap

Door de verruimde definitie van opvolgend werkgeverschap, bestrijdt de regering ook draaideurconstructies. Via deze constructies proberen werkgevers bijvoorbeeld de ketenbepaling te doorbreken door steeds een andere formele werkgever aan te wijzen, terwijl de werknemer hetzelfde werk op dezelfde plek doet. Denk aan een werknemer die wisselend als uitzendkracht en als werknemer dezelfde werkzaamheden verricht bij dezelfde feitelijke werkgever.