Volledig dossier nóg belangrijker door WWZ

28 juli 2014 | Door redactie

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) wordt het belang van een volledig personeelsdossier de komende jaren alleen maar groter. Het is daarom belangrijk om leidinggevenden nu alvast te instrueren over een goede dossieropbouw. Wat moet er in elk geval in het personeelsdossier zitten?

Door de hervorming van het ontslagrecht per 1 juli 2015 zullen rechters straks kritischer kijken naar het ontslagdossier. Op dit moment gaat een rechter bij twijfel over een personeelsdossier regelmatig over tot ontbinding. Hij kent de werknemer dan vaak een fikse ontslagvergoeding toe, maar het dienstverband is wel beëindigd. Als de WWZ straks een feit is, zal de rechter het ontslag beoordelen aan de hand van een aantal strikte criteria. Omdat er minder ruimte is om af te wijken van de ontslagvergoeding, zal de rechter eerder besluiten om het dienstverband niet te beëindigen als de dossieropbouw niet in orde is. Ook de invoering van de wettelijke scholingsplicht zal ervoor zorgen dat u straks nog beter moet letten op het bijhouden van het personeelsdossier.

Wat moet er in het personeelsdossier zitten?

Het is uw taak om leidinggevenden te wijzen op de verslaglegging van de gesprekken die zij met hun werknemers voeren. Zorg ervoor dat het personeelsdossier in elk geval de volgende stukken bevat:

  • een getekende arbeidsovereenkomst;
  • een duidelijke functieomschrijving;
  • afspraken over gevolgde opleidingen;
  • verslagen van jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • alle correspondentie met de werknemer (denk bijvoorbeeld aan waarschuwingen en e-mails);
  • verslagen van het verbetertraject.