Voorwaarden voor verlagen transitievergoeding

17 juli 2014 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een Besluit transitievergoeding kenbaar gemaakt welke kosten u straks in mindering mag brengen op de transitievergoeding. Voordat u de kosten van de vergoeding aftrekt, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

In het bericht ‘Kosten aftrekken van transitievergoeding’ kon u lezen dat u transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering mag brengen op de transitievergoeding. Wilt u deze kosten in mindering brengen, dan moet u dit eerder schriftelijk zijn overeengekomen met de werknemer. Dit geldt niet als hierover al voorschriften staan in de cao of de werkgever hierover afspraken heeft gemaakt met de ondernemingsraad.

Loonkosten mag u niet van transitievergoeding aftrekken

Een andere voorwaarde is dat u de tijd die de werknemer besteedt aan bijvoorbeeld scholing voor bredere inzetbaarheid, niet van de transitievergoeding aftrekt. Dit zijn loonkosten. Toch hoeft u niet per definitie deze kosten te betalen, want de werknemer kan voor de scholing onbetaald verlof opnemen.
Daarnaast moeten de kosten die u in mindering brengt op de transitievergoeding redelijk zijn. Een werknemer mag niet een groot deel van zijn transitievergoeding verliezen aan een onnodig duur outplacementtraject.

Opvolgend werkgeverschap geldt niet voor kostenvermindering

Voor transitiekosten geldt geen tijdsverloop, want deze kosten maakt u bijna altijd ten tijde van het ontslag. Voor inzetbaarheidskosten geldt dat de kosten in de vijf jaar voor de beëindiging van het dienstverband gemaakt moeten zijn. Eventuele cursussen die de werknemer voor die tijd heeft gevolgd, kunnen gedateerd zijn. In schriftelijke overeenstemming met de werknemer mag u van de vijfjarentermijn afwijken.
Verder moeten de kosten door u gemaakt zijn in de periode waarover de transitievergoeding berekend wordt. Is er sprake van opvolgend werkgeverschap, dan mogen de transitie- en inzetbaarheidskosten die de eerdere werkgever heeft gemaakt dus niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Mogelijk wordt het Besluit transitievergoeding nog aangepast. Na de zomer stuurt minister Asscher het ontwerpbesluit voor advies naar de Raad van State.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de transitie- en inzetbaarheidskosten, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!