Wat doet u straks bij meerdere ontslagredenen?

13 april 2015 | Door redactie

Wilt u onder het nieuwe ontslagrecht een werknemer ontslaan vanwege meerdere redenen, dan moet u kiezen voor de zwaarstwegende grondslag. In de praktijk zal dit meestal de ontslagreden zijn die u het beste kunt onderbouwen.

Per 1 juli 2015 hangt de ontslagroute af van de ontslagreden. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte moet u naar UWV. Voor ontslag vanwege disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding, veelvuldig ziekteverzuim, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer of werkweigering moet u bij de kantonrechter zijn.
Maar het kan straks ook voorkomen dat u een dubbele ontslagreden heeft, bijvoorbeeld als uw organisatie bedrijfseconomische problemen heeft én een werknemer disfunctioneert. Het is dan niet mogelijk om zowel bij UWV als de kantonrechter aan te kloppen. U moet in zo’n situatie kiezen voor de ontslaggrond die het zwaarst weegt.

Ontbinding vanwege een dubbele ontslagreden

Hetzelfde geldt als u twee ontslagredenen heeft waarvoor u naar de kantonrechter moet. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die verwijtbaar heeft gehandeld, waardoor een arbeidsconflict is ontstaan. U mag dan beide redenen aanvoeren, maar ze moeten de ontbinding allebei afzonderlijk kunnen rechtvaardigen. De rechter mag de arbeidsovereenkomst dus niet ontbinden op grond van ‘een beetje van beide’.

In het komende nummer van HR Rendement – dat op dinsdag 14 april bij abonnees op de mat ligt – leest u meer over het nieuwe ontslagrecht.