Werkgevers moeten meebetalen aan WW

24 mei 2012 | Door redactie

Als de bezuinigingsplannen in het Lenteakkoord doorgaan, moeten werkgevers vanaf 2014 maximaal zes maanden WW-uitkering van ontslagen medewerkers gaan betalen. Werkgevers die een ontslagvergoeding moeten betalen, mogen deze in mindering brengen op de te betalen WW-uitkering.

In het bericht ‘Lenteakkoord gooit ontslagrecht overhoop’ heeft u kunnen lezen dat het ontslagrecht waarschijnlijk op de schop gaat en dat de hoogte van de ontslagvergoedingen aan banden gelegd wordt. Het Lenteakkoord bevestigt echter ook de bezuinigingsmaatregel dat werkgevers maximaal de eerste zes maanden van de WW-uitkering voor een ontslagen medewerker moeten betalen. Dit kan dus betekenen dat werkgevers voor het ontslag van een medewerker een lagere ontslagvergoeding betalen dan nu het geval is maar dat ze wel nog een aantal maanden WW-uitkering moeten betalen.

Eén maand WW per dienstjaar

Voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd moeten werkgevers straks per dienstjaar één maand WW aan UWV WERKbedrijf betalen. Hierbij geldt een maximum van zes maanden. De ontslagen medewerker ontvangt de WW-uitkering vervolgens van het UWV WERKbedrijf. Ontvangt de ontslagen medewerker een ontslagvergoeding, dan mag u dat bedrag in mindering brengen op de te betalen WW-uitkering van maximaal zes maanden. Is deze ontslagvergoeding echter hoger dan
€ 531.000, dan betaalt uw organisatie over het deel dat boven dit bedrag uitkomt 75% belasting. Deze zogenoemde werkgeversheffing stijgt in 2013 namelijk van 30% naar 75%.

Ontslag kan vanaf 2014 leiden tot hoge kostenpost

Het ontslag van een medewerker kan dus een hoge kostenpost opleveren, zeker als hij een excessieve ontslagvergoeding krijgt. Voor kleine organisaties wordt er daarom nog een aparte regeling bedacht. Uw organisatie draait niet op voor de WW-uitkering als u een medewerker wegens een dringende reden ontslaat. Bij ontslag op staande voet is de medewerker immers verwijtbaar werkloos en heeft hij geen recht op een WW-uitkering.