Werknemers onbekend met gevolgen WWZ

26 maart 2015 | Door redactie

Veel werknemers zijn niet op de hoogte van wat de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) voor hun persoonlijke werksituatie betekent. En dat terwijl een deel van deze wet al is ingegaan en het tweede deel per 1 juli 2015 in werking treedt. De meeste werknemers vinden dat de overheid of de werkgever hun hierover moet informeren. Is er ook nog een rol voor uw OR weggelegd?

HR-dienstverlener Randstad Nederland heeft onderzoek (pdf)  gedaan naar de bekendheid van de werknemers met de invoering van de WWZ. Hieruit bleek dat bijna 40% van de werknemers helemaal niet op de hoogte is van de invoering van de WWZ en dat slechts 25% weet wat voor gevolgen de nieuwe wet voor zijn persoonlijke werksituatie heeft.

Overheid en werkgevers zouden moeten informeren over de WWZ

De maatregelen uit de WWZ zijn ingrijpend voor werkend Nederland. U vindt een overzicht van de maatregelen die per 1 januari 2015 zijn ingegaan en van de maatregelen die nog in moeten gaan per 1 juli 2015 in het bericht ‘Definitief akkoord voor Wet werk en zekerheid’. Werknemers verwachten dat de overheid en de werkgever hun hierover op de hoogte zullen stellen. Maar de kans is best aanwezig dat de bestuurder zich hiertoe niet geroepen voelt.

Aanzegtermijn bij tijdelijk contract en transitievergoeding bij ontslag

Zorg er daarom voor dat uw achterban weet  dat de regels rondom het concurrentiebeding en de proeftijd al zijn veranderd en dat er nu een aanzegtermijn geldt bij contracten van zes maanden of langer. Ook de wijzigingen per 1 juli 2015 hebben een grote impact. Zo hebben werknemers bij ontslag na twee jaar in dienst te zijn geweest recht op een transitievergoeding. Voor de tijdelijke werknemers is de verandering van de ketenbepaling van belang. Veel werknemers verwachten dat de kans op een vast contract daardoor kleiner wordt. Ook veranderen de ontslagroutes en komt er een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Informeer de achterban over de WWZ met uw OR

Voor uw OR is hier dus een mooie rol weggelegd, want zowel voor de tijdelijke als voor de vaste werknemers verandert er  een hoop. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat uw achterban weet waar hij aan toe is. Verwerk de informatie over de WWZ daarom in de nieuwsbrief van de OR of organiseer een informatiemiddag.