Wetsvoorstel biedt flexwerker meer zekerheid

4 juli 2012 | Door redactie

Werknemers moeten niet pas na drie tijdelijke contracten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen, maar al na twee tijdelijke contracten of na maximaal twee jaar. Als het aan de SP en de PvdA ligt, krijgen flexwerkers meer zekerheid. Het is de bedoeling dat de verschillen tussen vaste en tijdelijke werknemers door deze en andere maatregelen afnemen.

Met het initiatiefvoorstel willen de partijen ervoor zorgen dat werknemers met een tijdelijk contract eerder in aanmerking komen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een andere maatregel is om werkgevers die veel vaste werknemers in dienst hebben, korting te geven op de WW-premies. Ook vinden de partijen dat een concurrentiebeding meer iets is voor werknemers met vaste contracten: bij kortere, tijdelijke contracten is dit niet praktisch.

Voorstel voor flexwerkers bespreekt vergoeding

Volgens het initiatiefvoorstel moet er dus meer zekerheid komen voor flexwerkers. Verder moeten tijdelijke werknemers bij ontslag een vergoeding meekrijgen, die ze kunnen besteden aan scholing of om nieuw werk te vinden. Deze laatste maatregel is al opgenomen in de Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW (pdf). Hierover kon u lezen in het bericht ‘Aanpassing ontslagrecht komt dichterbij’. Het voorstel van SP en PvdA zal pas later in de Tweede Kamer worden besproken: de partijen dienen het voorstel in het zomerreces officieel in.