Wetsvoorstel ontslagrecht naar de Kamer

2 december 2013 | Door redactie

Het wetsvoorstel voor de hervorming van het ontslagrecht is op vrijdag 29 november naar de Tweede Kamer gestuurd. De punten die eerder zijn afgesproken in het sociaal akkoord en het begrotingsakkoord zijn in het wetsvoorstel Werk en zekerheid verder uitgewerkt.

Per 1 juli 2015 bepaalt de reden van het ontslag voor welke ontslagroute de werkgever moet kiezen. Hierover kon u meer lezen in het bericht ‘Wijzigingen voor ontslag en ontslagvergoeding’. Daar stond nog in dat de hervorming van het ontslagrecht in zou gaan per 1 januari 2016, maar in het begrotingsakkoord is deze datum naar voren gehaald.  

Transitievergoeding bij dienstverband van twee jaar of langer

Daarnaast wordt de huidige ontslagvergoeding vervangen door een transitievergoeding. Werknemers met een dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd, komen straks voor een transitievergoeding in aanmerking. Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk contract dat na een dienstverband van twee jaar niet verlengd wordt. Dit kunnen meerdere tijdelijke contracten binnen twee jaar zijn geweest. De hoogte van de transitievergoeding is een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar voor de eerste tien jaren dat iemand in dienst is geweest. Is iemand meer dan tien jaar in dienst geweest, dan krijgt hij voor de jaren na zijn tiende dienstjaar een half maandsalaris per gewerkt jaar. De hoogte van de ontslagvergoeding is gemaximeerd op € 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is dan dit bedrag.

Geen recht op transitievergoeding bij wederzijds goedvinden

De werknemer heeft recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd via UWV, heeft laten ontbinden door de kantonrechter of een tijdelijk contract niet verlengt (na twee jaar dienstverband). Als de werknemer wel een verlenging van zijn contract krijgt aangeboden, maar hier niet op ingaat, heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Als de werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden het contract beëindigen, heeft de werknemer ook geen recht op een transitievergoeding. Wel kunnen de werkgever en de werknemer hierover zelf afspraken maken in de vaststellingsovereenkomst. Daarnaast hoeft de werkgever geen (of een lagere) transitievergoeding te betalen als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Denk hierbij aan een werknemer die zich schuldig maakt aan diefstal of de controlevoorschriften bij ziekte herhaaldelijk niet naleeft.

Overgangsregeling tot 1 januari 2020

Tot 1 januari 2020 geldt er een overgangsregeling voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn. Voor hen bedraagt de hoogte van de transitievergoeding voor de jaren na hun 50ste één maandsalaris per gewerkt jaar. Zij moeten dan wel tien jaar of meer in dienst zijn geweest. Kleine werkgevers (met 25 werknemers of minder) worden uitgesloten van deze overgangsregeling. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van de wijziging van het ontslagrecht, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!