Wijziging ketenbepaling door Eerste Kamer

2 juni 2016 | Door redactie

Werkgevers die seizoensarbeid aanbieden, kunnen vanaf juli te maken krijgen met soepelere regels voor het onderbreken van de keten van tijdelijke contracten. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat dit regelt.

Onlangs kondigde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan voor seizoenswerkers een uitzondering te willen maken op de ketenbepaling. Voor hen moet de minimale tussenpoos die nodig is om de ketenbepaling te doorbreken, bij cao te verkorten zijn van zes naar drie maanden. Deze maatregel is verwerkt in het wetsvoorstel dat een meldplicht invoert voor buitenlandse werkgevers die personeel naar Nederland detacheren. Eind april stemde de Tweede Kamer hier mee in en nu heeft ook de Eerste Kamer dit gedaan. Daardoor hebben cao-partijen de mogelijkheid om per 1 juli 2016 eigen afspraken te maken.

Afwijken van ketenbepaling nu ook al mogelijk

Op dit moment kunnen sociale partners ook al aparte afspraken maken over de ketenbepaling, maar ze moeten dan wel de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om instemming vragen. Tot nu toe is dit één keer voorgekomen. Minister Asscher gaf dit jaar zijn goedkeuring aan een afwijkende toepassing van de ketenbepaling in de agrarische sector.