Wijzigingen in Ontslagregeling gepubliceerd

29 december 2015 | Door redactie

Onlangs zijn een aantal technische wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure gepubliceerd. Deze wijzigingen gaan per 1 januari 2016 in.

De wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure zijn mede het gevolg van de Verzamelwet SZW 2016. Het gaat onder meer om de volgende punten:

  • Payrollers worden meegerekend bij het bepalen of een werkgever onder de overgangsregeling van de transitievergoeding valt. Hiervoor moeten er minder dan 25 werknemers bij de werkgever werken.
  • Om toestemming te krijgen voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet uw organisatie eerst afscheid nemen van AOW-gerechtigden. Deze maatregel is al op 1 april 2014 ingegaan, maar is nu ook opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Dit werkt door in de ontslagvolgorde bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel, die is opgenomen in de Ontslagregeling.
  • Als toepassing van het afspiegelingsbeginsel geen uitsluitsel biedt omdat er volgens de berekening  binnen twee of meer leeftijdscategorieën ontslagen moeten vallen terwijl in de praktijk minder werknemers weg moeten, worden werknemers in deze leeftijdscategorieën samengenomen. De werknemer met het kortste dienstverband komt dan voor ontslag in aanmerking.
  • UWV geeft geen toestemming voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst als er een opzegverbod geldt, tenzij dit opzegverbod binnen vier weken na de dag waarop UWV beslist over de ontslagaanvraag niet meer geldt. Deze regel is nu opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en geschrapt uit de Regeling UWV Ontslagprocedure.

Uitvoeringsregels verduidelijken nieuwe ontslagregels

Naast deze technische wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure heeft UWV onlangs ook de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (pdf) en de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (pdf) gepubliceerd. Hierin kunt u terugvinden hoe UWV de nieuwe ontslagregels toepast (denk aan toepassing van het afspiegelingsbeginsel en de herplaatsingsverplichting) en welke gegevens uw organisatie moet aanleveren bij het indienen van een ontslagaanvraag.