WWZ: sneller een ontslagvergunning in huis

11 februari 2015 | Door redactie

Vraagt u per 1 juli 2015 bij UWV ontslag aan voor een medewerker, dan moet u een zogenoemd ‘gestructureerd’ aanvraagformulier downloaden en invullen. Dit formulier kunt u digitaal indienen. De (gedeeltelijk) digitale procedure moet ervoor zorgen dat ontslagaanvragen completer zijn, waardoor UWV de aanvragen sneller kan afhandelen.

In het Sociaal Akkoord was afgesproken dat de opzegprocedure bij UWV met de komst van de nieuwe ontslagregels uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) sneller zou worden. De procedure zou volledig digitaal worden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Kamer echter onlangs laten weten dat dit niet gaat lukken, omdat de kosten van een volledig digitale procedure veel hoger zijn dan verwacht. 

Sneller een ontslagvergunning door gedeeltelijk digitale procedure

De minister kiest daarom voor een beperkte vorm van digitalisering: er wordt een ‘gestructureerd’ webformulier ingevoerd. Een webformulier is vaak interactief – het reageert op uw antwoorden – waardoor u bijvoorbeeld alleen relevante vragen krijgt voorgeschoteld, of vragen minder snel vergeet in te vullen. Een gestructureerd webformulier dwingt u dus om noodzakelijke en specifieke gegevens aan te leveren die nodig zijn voor een goede beoordeling van de ontslagaanvraag, waardoor UWV de aanvragen sneller moet kunnen afhandelen. Op dit moment neemt de ontslagprocedure bij UWV zo’n vier tot zes weken in beslag. Straks moet u de ontslagvergunning veel sneller in huis hebben.