Zorg voor registratie van scholingsafspraken

17 juni 2015 | Door redactie

Vanaf 1 juli 2015 moet uw organisatie werknemers in staat stellen om scholing te volgen die zij nodig hebben voor hun functie-uitvoering. Door dit scholingsrecht wordt uw opleidingswerk alleen maar belangrijker. Omdat het scholingsrecht straks ook een grotere rol speelt bij ontslagzaken, neemt het belang van de registratie van scholingsafspraken toe.

Zoals u kon lezen in het nieuwsartikel ‘Scholingsrecht in Wet werk en zekerheid’, speelt scholing door de invoering van het tweede deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) straks een belangrijkere rol bij ontslag.  Zo zullen zowel UWV als de kantonrechter de investering in scholing straks meenemen in de beoordeling van een ontslagverzoek. Het is daarom van groot belang om de opleidingen die de werknemer op kosten van uw organisatie volgt te registeren en deze registratie op te nemen in het personeelsdossier. U staat dan sterker als er later eventueel een ontslagzaak volgt.

Ook verslaglegging van weigeren opleiding belangrijk

Ook als de werknemer een opleiding weigert, is het belangrijk om dit schriftelijk vast te leggen. U kunt dan immers laten zien dat u heeft geprobeerd het functioneren van de werknemer te verbeteren (bij disfunctioneren) of de werknemer te herplaatsen in uw organisatie (bij disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen).

Scholingskosten mag u soms van transitievergoeding aftrekken

Het vastleggen van de scholingsafspraken is ook van belang in het kader van de kosten die u straks in mindering mag brengen op de transitievergoeding. Hierover heeft u onder meer kunnen lezen in de nieuwsartikelen ‘Wat mag u aftrekken van transitievergoeding?’ en ‘Inzetbaarheidskosten in mindering bij ontslag’. 
Neem vóór de start van een opleiding of cursus in de schriftelijke scholingsafspraken op welke kosten uw organisatie straks van de transitievergoeding mag aftrekken. Doet u dit namelijk pas nadat de werknemer al is begonnen met de scholing, dan bent u te laat en zijn de kosten niet meer aftrekbaar.