VERDIEPINGSARTIKEL

De rol van het goed werkgeverschap en goed werknemerschap

9 februari 2023 6 minuten Door redactie

In het recht is bepaald dat partijen zich redelijk en billijk ten opzichte van elkaar moeten gedragen. Een bijzondere bepaling hierover is terug te vinden in artikel 611 van Burgerlijk Wetboek 7: het goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Dit is een arbeidsrechtelijke bepaling, maar in essentie gaat het over de algemene juridische principes van redelijkheid en billijkheid. Wat moet u over dit wetsartikel weten?

Artikel 7:611 BW is een algemene verplichting voor de werkgever en werknemer om niet alleen het wettelijke, maar ook het contractuele en maatschappelijk acceptabele kader te volgen.

In de praktijk betekent dit dat bij de juridische beoordeling van gedrag er meer wordt verwacht van de werkgever da

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.