Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is continu in beweging; de ene wetswijziging volgt de andere op. Daarnaast kent de wet dwingend recht, driekwart dwingend recht (waarbij alleen bij cao van afgeweken mag worden) en semi-dwingend recht (waarbij in de cao of in de individuele, schriftelijke overeenkomst vanaf geweken mag worden). Ook doen rechters regelmatig uitspraken over de interpretatie van wetten, cao's en afspraken in de arbeidsovereenkomst. Deze themapagina helpt u bij het vinden van een weg in deze lastige materie.

Nieuws

Arbeidsmarktplannen gaan vooralsnog door

12-09-2023

Het demissionaire kabinet kan doorwerken aan voorstellen voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. De stemming over het controve...

Organisaties beoordelen sollicitanten op leeftijd

28-08-2023

Een aanzienlijk deel van de organisaties blijkt in het werving-en-selectietraject te kijken naar discriminatiegevoelige persoonskenmerken in...

Mogelijk vergoeding als de functie tóch niet vervalt

02-08-2023

Een werkgever kan tot ontslag om bedrijfseconomische redenen overgaan. Plaatst de werkgever binnen een half jaar een vacature voor de werkza...

Wel transitievergoeding na weigeren herplaatsing

01-08-2023

Weigert een werknemer herplaatsing in een andere passende functie als zijn eigen functie vervalt, dan behoudt hij wel het recht op de transi...

Recent verschenen