Arbeidstijden

Werknemers mogen niet eindeloos doorwerken: de Arbeidstijdenwet (ATW) steekt daar een stokje voor. Als werknemers te vaak en te lang blijven werken, kan dit uiteindelijk namelijk een slechte invloed hebben op hun gezondheid. De Arbeidstijdenwet maakt de grenzen van de arbeidstijden voor zowel werkgevers als werknemers duidelijk. Daarnaast bevat de Arbeidstijdenwet allerlei regels op het gebied van werk- en rusttijden, nachtdiensten en ploegendiensten en voor kwetsbare groepen werknemers, zoals zwangere vrouwen en jongeren. Houdt een werkgever zich niet aan de regels en werken zijn werknemers vaker of langer dan volgens de ATW is toegestaan, dan riskeert hij een boete van de Inspectie SZW.

Uitgelicht

Bevestigen wijziging arbeidsduur/arbeidstijden

Werknemers in organisaties met tien of meer werknemers kunnen een verzoek indienen om hun arbeidsduur aan te passen. Met deze brief...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 22-10-2019

Wet flexibel werken

In de checklist leest u waar een verzoek tot het wijzigen van de arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats aan moet voldoen en op basis...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 17-07-2020

Gelden er aparte arbeidstijden voor jongeren?

Komende zomer zal de 17-jarige zoon van een medewerker enkele weken klusjes voor ons opknappen. Gelden er aparte arbeidstijden voor...

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Hebben we instemmingsrecht bij de harmonisering...

Onze bestuurder wil de roosterregeling uit de bedrijfs-cao hanteren en individuele afspraken afschaffen. Hij wil zo de rechten van...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

 

Toolboxen

Succesvol thuiswerken in 6 stappen

Thuiswerken Publicatiedatum 29-05-2020

Het coronavirus dwingt veel werknemers om thuis te werken. Het ziet ernaar uit dat een volle bezetting op kantoor nog wel een poosje op zich laat wachten. Deze toolbox...

Tools

Verdiepingsartikelen

Wet flexibel werken: over waar en wanneer de werknemer werkt

Arbeidstijden 6 minuten | 04-11-2021

Misschien werkt een groot deel van uw werknemers fulltime en meestal op de werkplek. Maar wat nu als een werknemer minder of meer uren wil g...

Minder loonheffingen door de studenten- en scholierenregeling

Aangifte loonheffingen 5 minuten | 22-06-2021

Het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’ krijgt u waarschijnlijk vaak alleen na de ein...

Het wettelijke recht op rust en pauze in de Arbeidstijdenwet

Arbeidstijden 5 minuten | 22-02-2021

In de Arbeidstijdenwet staan niet alleen regels over hoelang een werknemer maximaal achter elkaar aan het werk mag zijn. Voor de veiligheid...

Infographics

Hybride werken voor altijd

Hybride werken Publicatiedatum 02-11-2021

Veel werkgevers en werknemers zullen na de coronapandemie niet volledig terugkeren naar de oude situatie, maar kiezen voor een combinatie van thuiswerken en werken op...

Thuiswerkregeling

Thuiswerken Publicatiedatum 01-09-2021

Een werkgever kan met zijn werknemers in een thuiswerkregeling algemene afspraken maken over thuiswerken. Dit thuiswerkreglement biedt duidelijkheid aan zowel de werkgever...

Arbeids- en rusttijden

Arbeidstijden Publicatiedatum 14-10-2020

In de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staat alles over werk- en rusttijden van werknemers. In de ATW vindt u de regels terug voor alle werkenden...

Werken in hitte

Werkplek Publicatiedatum 22-04-2020

De Arbowet omschrijft niet precies bij welke temperaturen het nodig is om maatregelen te nemen tegen de hitte. Dat hangt namelijk ook van factoren af als de luchtvochtigheid...

Vraag en antwoord

Wanneer kunnen we werktijdverkorting (WVT) aanvragen?
Door de regeling werktijdverkorting (WTV) kunnen werkgevers onder bijzondere omstandigheden de arbeidsduur van een werknemer tijdelijk verkorten en voor die weggevallen uren een WW-uitkering ontvangen. Onder bijzondere omstandigheden vallen situaties die niet behoren tot de normale ondernemersrisico’s.... Lees het hele antwoord