Arbeidstijden

Werknemers mogen niet eindeloos doorwerken: de Arbeidstijdenwet (ATW) steekt daar een stokje voor. Als werknemers te vaak en te lang blijven werken, kan dit uiteindelijk namelijk een slechte invloed hebben op hun gezondheid. De Arbeidstijdenwet maakt de grenzen van de arbeidstijden voor zowel werkgevers als werknemers duidelijk. Daarnaast bevat de Arbeidstijdenwet allerlei regels op het gebied van werk- en rusttijden, nachtdiensten en ploegendiensten en voor kwetsbare groepen werknemers, zoals zwangere vrouwen en jongeren. Houdt een werkgever zich niet aan de regels en werken zijn werknemers vaker of langer dan volgens de ATW is toegestaan, dan riskeert hij een boete van de Inspectie SZW.

Uitgelicht

Bevestigen wijziging arbeidsduur/arbeidstijden

Werknemers in organisaties met tien of meer werknemers kunnen een verzoek indienen om hun arbeidsduur aan te passen. Met deze brief...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 22-10-2019

Wet flexibel werken

In de checklist leest u waar een verzoek tot het wijzigen van de arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats aan moet voldoen en op basis...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 17-07-2020

Gelden er aparte arbeidstijden voor jongeren?

Komende zomer zal de 17-jarige zoon van een medewerker enkele weken klusjes voor ons opknappen. Gelden er aparte arbeidstijden voor...

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Hebben we instemmingsrecht bij de harmonisering...

Onze bestuurder wil de roosterregeling uit de bedrijfs-cao hanteren en individuele afspraken afschaffen. Hij wil zo de rechten van...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

 

Toolboxen

Succesvol thuiswerken in 6 stappen

Thuiswerken Publicatiedatum 27-05-2020

Het coronavirus dwingt veel werknemers om thuis te werken. Het ziet ernaar uit dat een volle bezetting op kantoor nog wel een poosje op zich laat wachten. Deze toolbox...

Tools

Verdiepingsartikelen

Bij het overeenstemmingsrecht heeft uw OR echt het laatste woord!

Overeenstemmingsrecht 5 minuten | 11-12-2020

Veel OR-leden zien hun instemmingsrecht als een vetorecht. Als de OR gevraagde instemming (artikel 27 WOR) gemotiveerd weigert, gaat het voo...

Afspraken maken over nevenwerkzaamheden

Arbeidsovereenkomst 4 minuten | 01-12-2020

Werknemers die verschillende parttimefuncties hebben of die naast hun ‘hoofdbaan’ als freelancer of vrijwilliger werken. Tegenwoordig komt d...

Aanpassingen in roosters en leefstijl voor nachtwerkers

Arbeidstijden 5 minuten | 24-06-2020

Voor een grote groep werknemers speelt hun professionele leven zich af in de nachtelijke uurtjes. Zij werken ‘s nachts en moeten overdag zie...

Infographics

Arbeids- en rusttijden

Arbeidstijden Publicatiedatum 14-10-2020

In de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staat alles over werk- en rusttijden van werknemers. In de ATW vindt u de regels terug voor alle werkenden...

Werken in hitte

Werkplek Publicatiedatum 22-04-2020

De Arbowet omschrijft niet precies bij welke temperaturen het nodig is om maatregelen te nemen tegen de hitte. Dat hangt namelijk ook van factoren af als de luchtvochtigheid...

Regels en risico's voor nachtwerk

Arbeidstijden Publicatiedatum 30-07-2019

In Nederland werken zo'n 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig 's nachts. Voor nachtwerk gelden aparte regels voor arbeids- en rusttijden. Ook moet de werkgever nachtwerkers...

Vraag en antwoord

Klopt het dat wij soms mogen afwijken van de Arbeidstijdenwet?
In de Arbeidstijdenwet (ATW) staan regels over de werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staan uitzonderingen, aanvullende regels en afwijkingen op de ATW. Voor veel daarvan geldt echter dat toepassing pas mogelijk is na een cao-akkoord daarover. Het... Lees het hele antwoord