Aanpassing regels kinderarbeid ter consultatie

19 juni 2024 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voorgestelde wijzigingen voor de regels over kinderarbeid gepubliceerd ter internetconsultatie. Zo mogen jongeren tussen de 13 en 15 jaar straks ook op zondagen werken en wordt werken in de horeca beperkt voor jongeren tot 16 jaar.

Om kinderen te beschermen tegen de risico’s van kinderarbeid kent Nederland hiervoor wettelijke regels. In opdracht van het ministerie van SZW heeft Regioplan de mogelijkheden onderzocht om de wet- en regelgeving voor kinderarbeid te moderniseren. De voorgestelde wijzigingen zijn door het ministerie van SZW gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Eerder werd in dit kader al flitsbezorging verboden voor kinderen tot 16 jaar.

13- en 14-jarige mag werken op zondag

De eerste wijziging die is voorgesteld is dat 13- en 14-jarigen op niet-schooldagen en niet-schoolweken tot 20.00 uur mogen werken, in plaats van tot 19.00 uur. Ook mogen ze op zondag werken voor zover dat uit de aard van het werk voortvloeit en als de ouders van de werknemer ermee akkoord gaan. De zaterdag ervoor moet de jonge werknemer wel vrij zijn. Werknemers van 15 jaar mogen nu al in een niet-schoolweek tot 21.00 uur werken en onder voorwaarden op zondag. Zij mogen straks ook op een niet-schooldag (bijvoorbeeld een studiedag) tot 20.00 uur werken. Een werkgever heeft wel instemming nodig van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Ook moeten ouders of verzorgers van de jongere aantoonbaar toestemming geven. De werkgever moet die toestemming in de administratie bewaren. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan hierom vragen bij een controle.

Beperking op werken in de horeca

Verder moet er een verbod komen om kinderen tot 16 jaar te laten werken in een ruimte in een horecagelegenheid terwijl daar alcoholische dranken geschonken (kunnen) worden. De jonge werknemers mogen wel werken in een ruimte waar klanten niet kunnen komen, bijvoorbeeld in de keuken als afwasser. Dit verbod geldt niet voor kinderen tot 16 jaar die werken in het kader van een vmbo-opleiding.

De consultatie staat nog open tot 10 juli 2024.