Eerste Kamer stemt in met Wet flexibel werken

15 april 2015 | Door redactie

Gisteren heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Flexibel werken. Werknemers kunnen hierdoor straks een verzoek indienen om op andere werktijden of op een andere plek te werken.

Het wetsvoorstel Flexibel werken vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). In de WAA is geregeld dat werknemers één keer in het jaar een verzoek kunnen indienen voor de aanpassing van hun arbeidsduur (bijvoorbeeld van een 32-urige werkweek naar een 36-urige werkweek). Onder de Wet flexibel werken blijft dit zo, maar de wet regelt ook dat werknemers zo’n verzoek kunnen indienen als zij hun werktijden willen wijzigen (bijvoorbeeld van 10.00 tot 14.00 uur in plaats van 08.00 tot 12.00 uur) of op een andere plek willen werken. Om dit verzoek in te kunnen dienen, moet de werknemer minstens een half jaar in dienst zijn.

Afwijzing verzoek voor thuiswerken moet u kunnen motiveren

In het bericht ‘Wet flexibel werken door de Tweede Kamer’ kon u eerder lezen dat u een verzoek om op andere tijden te werken alleen kunt afwijzen als u hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Voor het afwijzen van een verzoek om op een andere plaats te werken heeft u geen zwaarwegend bedrijfsbelang nodig, maar u moet dit wel kunnen motiveren. Alleen aangeven dat het in uw organisatie ‘nou eenmaal altijd zo gaat’ is in dat geval onvoldoende. Het wetsvoorstel Flexibel werken geldt alleen voor organisaties die meer dan tien werknemers in dienst hebben. Omdat het gaat om een initiatiefwetsvoorstel moet de wet na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer nog wel langs de ministerraad. Daarna zal duidelijk worden wanneer de maatregelen in werking treden.