Flexibel werken en meerlingenverlof per 2016

25 juni 2015 | Door redactie

Op 1 januari 2016 gaat de Wet flexibel werken in. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. Hierin is ook opgenomen dat vanaf 1 april 2016 het zwangerschapsverlof bij meerlingen wordt uitgebreid.

In april van dit jaar is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken, dat onlangs ook door de ministerraad is goedgekeurd. Dit gaf minister Asscher aan in zijn Kamerbrief (pdf). Daaruit werd ook duidelijk dat voor 1 januari 2016 als ingangsdatum is gekozen, omdat u als werkgever dan meer tijd heeft om u voor te bereiden op de wet. De wet maakt het onder andere mogelijk dat werknemers een verzoek kunnen indienen als zij hun werktijden willen wijzigen (bijvoorbeeld van 10.00 tot 14.00 uur in plaats van 08.00 tot 12.00 uur) of op een andere plek willen werken. Om dit verzoek in te kunnen dienen, hoeft de werknemer straks niet meer minstens één jaar, maar een half jaar in dienst te zijn.  

UWV heeft meer tijd nodig voor meerlingenverlof

Over de inwerkingtreding van het langere zwangerschapsverlof voor werkneemsters die zwanger zijn van een meerling bestond nog onduidelijkheid. Het was de enige maatregel uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden waarvoor het kabinet de ingangsdatum nog moest bepalen. Deze ingangsdatum was eerder niet vast te stellen, omdat UWV toen nog niet wist hoeveel tijd de voorbereiding op het meerlingenverlof zou kosten. Inmiddels weet UWV dit wel. Vanwege nog door te voeren ICT-aanpassingen zal de maatregel pas op 1 april 2016 ingaan.