Flexkracht dubbel betalen bij tweemaal oproepen

17 mei 2013 | Door redactie

Roept u een oproepkracht twee maal per dag op, dan heeft de oproepkracht twee keer recht op minimaal drie uur loonbetaling. Dit geldt ook als uw onderneming daardoor uren dubbel betaalt, zo bleek onlangs uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Een oproepkracht gaat pas werken als uw onderneming hem oproept. Hij ontvangt geen vast maandloon, maar heeft wel recht op minimaal drie uur loon per keer dat u hem oproept, ook als hij minder dan drie uur per oproep werkt. Er moet dan wel sprake zijn van een nul-urencontract of van een contract voor minder dan 15 uur per week, waarin niets is vastgelegd over de werktijden. 

Voor elke oproep minimaal drie uur betalen

Als u een flexwerker meer dan eenmaal per dag opriep om te komen werken, hoefde uw onderneming tot voor kort slechts één keer minimaal drie uur te betalen. Onlangs bepaalde de Hoge Raad echter dat de wet moet worden uitgelegd ten gunste van de oproepkracht. In de betreffende zaak moest de werkgever aan een taxichauffeur die meerdere keren per dag werd opgeroepen voor elke oproep minimaal drie uur betalen.
Het maakt hierbij niet uit of er meerdere oproepen per dag zijn en evenmin of bepaalde uren elkaar overlappen en er dus van dubbele betaling sprake kan zijn. Alleen als de periode tussen de eerste en de tweede oproep korter is dan een pauze, wordt dit gerekend als één oproep en hoeft de werkgever slechts drie uur te betalen.

Uitspraak in lijn met sociaal akkoord

Uit het sociaal akkoord dat het kabinet vorige maand met werkgevers en werknemers sloot, blijkt dat het kabinet flexwerkers meer rechten wil toekennen. Deze uitspraak sluit goed op dat standpunt aan. Zo kon u in het bericht ‘Straks geen proeftijd meer in halfjaarcontract’ al lezen dat u in de toekomst in een tijdelijk contract geen concurrentiebeding meer mag opnemen en in het bericht ‘Ketenbepaling op de schop in sociaal akkoord’ dat oproepkrachten sneller een vast contract moeten gaan krijgen.
Hoge Raad, 3 mei 2013, LJN:
BZ2907