Hogere boetes bij te lang rijden chauffeurs

Bus-, vrachtwagen- en taxichauffeurs moeten zich houden aan bepaalde rij- en rusttijden uit de Arbeidstijdenwet. Bij overtreding legt de Inspectie Leefomgeving en Transport boetes op. Deze boetes zijn onlangs flink verhoogd. Zorg dus dat u de regels kent en dat chauffeurs binnen uw organisatie zich eraan houden!

21 mei 2012 | Door redactie

Begin mei zijn de boetes voor het overtreden van Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer verhoogd. In het besluit staat dat overtredingen van de arbeidstijden voortaan in drie categorieën worden ingedeeld:

  • een kleine inbreuk; boetes tussen € 0 en € 199,
  • een belangrijke inbreuk; boetes tussen € 200 en € 549,
  • een heel belangrijke inbreuk; boetes hoger dan € 550.

Boete van meer dan € 500 bij te lang rijden

Het (opzettelijk) onjuist gebruiken van de tachograaf – een registratieapparaat voor de rij- en rusttijden van een chauffeur – is een heel belangrijke inbreuk. De boetes hiervoor lopen dan ook op tot € 2.200. Het overtreden van de rij- en rusttijden valt onder een kleine of belangrijke inbreuk. Afhankelijk van de mate waarin chauffeurs de regels overtreden, wordt bepaald of het gaat om een kleine of belangrijke inbreuk. Zo betalen chauffeurs straks bij minder dan 8 uur dagelijkse rusttijd – als een verkorting niet is toegestaan – een boete van € 550 plus € 100 voor ieder uur dat hij te weinig rust.

Rij- en rusttijden staan in het Arbeidstijdenbesluit vervoer

De rij- en rusttijden waar bus- en vrachtwagenchauffeurs zich aan moeten houden zijn vastgelegd in een verordening van het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Dit besluit is van toepassing op alle ritten binnen de Europese Unie. Als een chauffeur naar een bestemming buiten Europa moet rijden, gelden de bepalingen van het AETR-verdrag. De rust- en rijtijden uit dit verdrag wijken af van de bepalingen uit het Arbeidstijdenbesluit vervoer.
Ook taxichauffeurs moeten zich houden aan de rij- en rusttijden uit de vordering van het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Zo moeten chauffeurs bij normale ritten dagelijks 11 uur en wekelijks een periode van 45 uur aaneengesloten rusten. Taxichauffeurs hebben daarnaast een verplichte pauzeregeling die is vastgelegd in de Arbeidstijdenwet.