Inspectie SZW stuit op uitbuiting en onderbetaling personeel cruiseschepen

Tijdens onaangekondigde controles door Inspectie SZW onder personeel op riviercruiseschepen is grootschalige overtreding van de Arbeidstijdenwet geconstateerd. Werkgevers laten werknemers 80 tot 100 uur per week werken. Dat is twee keer zoveel als is toegestaan.

4 november 2021 | Door redactie

Uit gezamenlijke controles door Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Zeehavenpolitie op naleving van de wettelijke verplichtingen voor werkgevers in de varende hotelbranche, blijkt dat deze op diverse punten de wet overtreden. Zo moeten werknemers op riviercruiseschepen werkweken draaien van 80 tot 100 uur. Dat is in strijd met de Arbeidstijdenwet. Ook doet Inspectie SZW onderzoek naar de arbeidstijdenadministratie van deze werkgevers. Vermoed wordt dat werkgevers geen overuren uitbetalen aan werknemers en dat de daadwerkelijk gewerkte uren niet correct worden bijgehouden. Ook zouden werknemers onvoldoende pauzes kunnen houden en nauwelijks vakantiedagen kunnen opnemen.  

Risico van arbeidsuitbuiting

Om ervoor te zorgen dat werknemers kunnen rekenen op eerlijke, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden moeten werkgevers voldoen aan verplichtingen uit onder meer de Arbeidstijdenwet (ATW), de Arbowet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De misstanden in deze branche zijn niet nieuw. Al in 2018 werd door diverse media gemeld dat werknemers werkdagen van tien tot 16 uur maken en onderbetaald worden. De risico’s van arbeidsuitbuiting zijn groot. Werknemers bevinden zich in een kwetsbare positie doordat zij niet makkelijk van de werkplek weg kunnen, zich voor langere tijd hebben vastgelegd en afhankelijk zijn van de werkgever. Ook zijn zij niet goed op de hoogte van de geldende regels voor arbeidstijden.

Registratie gewerkte uren

Werknemers mogen niet meer werken dan de wettelijk voorgeschreven arbeidstijden en moeten werk kunnen afwisselen met pauzes. Werkgevers zijn verplicht hier toezicht op te houden en hiervan een arbeidstijdenadministratie te voeren. Daarin moet te zien zijn wie wanneer hoeveel uur heeft gewerkt. Door de gewerkte uren te registreren, is duidelijk wanneer er sprake is van overwerk. Welke vorm deze administratie van gewerkte uren heeft (op papier, in Excel of met andere software) maakt niet uit, als deze maar objectief, betrouwbaar en toegankelijk is zodat Inspectie SZW of de Belastingdienst deze kan controleren. Werkgevers kunnen regels over arbeidstijden ook vastleggen in een arbeidstijdenregeling (tool) en deze toevoegen aan het personeelshandboek. Afspraken over compensatie van overwerk en meerwerk kunnen worden opgenomen in een overwerkregeling (tool).

Bijlagen bij dit bericht