Internetconsultatie over aanpassing arbeidsduur

30 april 2020 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een internetconsultatie geopend over de mogelijkheid van een verzoek voor aanpassing van de arbeidsduur bij kleine werkgevers, en meer.

In het conceptwetsvoorstel stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wijziging voor in de Wet flexibel werken (WFW). In de WFW is de mogelijkheid opgenomen dat werknemers een verzoek kunnen doen voor een (al dan niet tijdelijke) aanpassing van de overeengekomen arbeidsduur, de werktijd of de arbeidsplaats. Dit geldt tot nu toe nog niet voor organisaties met minder dan 10 werknemers. Het wetsvoorstel brengt daar verandering in. Werknemers van kleine werkgevers die zorgen voor kinderen tot 8 jaar of mantelzorger zijn, krijgen ook deze mogelijkheid. Zij kunnen na inwerkingtreding van de wetswijziging dus ook een aanvraag flexibele arbeidstijden (tool) indienen.

Betaald aanvullend geboorteverlof voor directeur-grootaandeelhouder

Het wetsvoorstel regelt ook dat directeuren-grootaandeelhouders en huishoudelijk personeel recht krijgen op aanvullend geboorteverlof met een uitkering op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO). De uitkeringshoogte bedraagt voor hen 70% van het wettelijk minimumloon naar evenredigheid van de arbeidsduur. Daarnaast is in het wetsvoorstel de nieuwe regeling voor het (deels) betaalde ouderschapsverlof uitgewerkt, die het kabinet onlangs bekendmaakte.

Beter evenwicht tussen werk en privé

Met dit wetsvoorstel geeft het kabinet invulling aan een verplichte Europese richtlijn voor een beter evenwicht tussen werk en privé van ouders. Het doel is de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen en inkomsten- en loonverschillen tussen vrouwen en mannen weg te nemen. Het wetsvoorstel is opengesteld op internetconsultatie.nl. Tot en met 24 mei 2020 kunnen belanghebbenden hun mening geven over dit conceptvoorstel.

Bijlagen bij dit bericht