Kleine lettertjes WFW: reactietermijn werkgever

12 april 2017 | Door redactie

Als een werkgever te laat reageert op een verzoek van een werknemer voor nieuwe werktijden, geldt het verzoek als gehonoreerd. Bij onvoorziene omstandigheden is de reactietermijn extra kort.

Een werknemer kan op basis van de Wet flexibel werken (WFW) een verzoek doen aan de werkgever voor wijziging van zijn arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijden. De werkgever moet uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum van de wijziging laten weten of hij het verzoek accepteert. Reageert de werkgever later, dan heeft hij zijn kans gemist en moet hij de voorgestelde wijziging sowieso doorvoeren. Bij onvoorziene omstandigheden zijn de regels voor deze reactietermijn nog strenger. In de laatste zin van artikel 12 van de WFW staat:

Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in het derde lid, beslist de werkgever in afwijking van het bepaalde in de eerste zin binnen vijf werkdagen op het verzoek van de werknemer.

Naar de rechter voor aanpassing arbeidsduur

Als een werknemer het verzoek indient omdat hij met onvoorziene omstandigheden te maken heeft, moet de werkgever dus binnen vijf werkdagen al beslissen of hij de wijziging van de arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijden goedkeurt. Van onvoorziene omstandigheden is bijvoorbeeld sprake als de werknemer plots zorg moet verlenen aan een gezinslid en daarom zijn arbeidsduur tijdelijk wil wijzigen. Is de werkgever te laat met zijn reactie maar weigert hij om de wijziging door te voeren, dan kan de werknemer naar de rechter stappen. Gebeurt dit ook in de praktijk? Jazeker!

Eerder WFW-verzoek bij onverwachte situatie

Bij onvoorziene omstandigheden is de reactietermijn van de werkgever niet alleen korter, maar mag de werknemer ook eerder een verzoek op grond van de WFW (tools) doen. Normaal gesproken moet de werknemer minimaal 26 weken in dienst zijn op het moment van de ingangsdatum van de voorgestelde wijziging. Deze ‘verzoekdrempel’ geldt niet bij onvoorziene omstandigheden. Bovendien hoeft de werknemer het verzoek dan niet uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum naar de werkgever te sturen en mag hij vaker dan één WFW-verzoek per jaar indienen.

In de rubriek 'De kleine lettertjes van' behandelt Rendement een bijzondere bepaling uit een wet, besluit of regeling. In deze editie: de reactietermijn voor een werkgever bij een WFW-verzoek.