Let op arboregels scholieren, voorkom een boete

20 juni 2013 | Door redactie

In de vakantieperiode gaan er mogelijk scholieren bij uw onderneming werken. De precieze arboregels zijn dan afhankelijk van de precieze leeftijd van de scholier. Let goed op deze regels, want bij overtreding riskeert uw onderneming een boete.

In het bericht ‘Minimumloon bij vakantiewerk door scholieren’ kon u al lezen dat de overheid een brochure heeft gepubliceerd over de regels bij vakantiewerkers. In deze brochure Vakantiewerk 2013 (pdf) vindt u naast de minimumlonen ook de arboregels voor scholieren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar.

Alleen licht werk voor scholieren jonger dan 15 jaar

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen niet zelfstandig werken, er moet dus altijd toezicht zijn, en ze mogen alleen klusjes doen of iemand helpen bij het werk. Hierbij kunt u denken aan helpen in een winkel, zoals vakken vullen, en helpen bij lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw, zoals groente en fruit plukken. Verder moet er tussen twee werkdagen minstens 14 uur rust zitten, mogen ze nooit meer dan 35 uur per week werken en nooit meer dan vijf dagen achterelkaar.
Scholieren van 15 jaar mogen ook alleen lichte werkzaamheden doen, maar mogen wel 40 uur per week werken. Tussen twee werkdagen moet minstens 12 uur zitten, zodat de scholier genoeg kan rusten.

Gevaarlijk werk alleen onder begeleiding

Gaat een scholier van 16 of 17 jaar bij uw onderneming werken, dan zijn de regels vergelijkbaar met die voor volwassen werknemers. Zo mogen 16- en 17-jarigen vrijwel al het werk uitvoeren, maar bij veel of gevaarlijk werk moet er wel een volwassene bij aanwezig zijn. Zo’n scholier mag maximaal 45 uur per week werken en tussen twee werkdagen moet minstens 12 uur rusttijd zitten.
Overtreedt u deze arboregels, dan riskeert u een boete. Deze boetes zijn opgenomen in het Besluit boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013. Overtreedt u de minimale rusttijd of de maximale arbeidstijd, dan krijgt u een boete van € 200. Overtreedt u het verbod op kinderarbeid, bijvoorbeeld omdat uw onderneming een scholier jonger dan 13 jaar inhuurt, dan riskeert uw onderneming zelfs een boete van € 2.000.