Let op de regels voor maatschappelijke stage

8 juni 2012 | Door redactie

Sinds september 2011 moeten scholieren uit het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen. Als er leerlingen in uw onderneming een maatschappelijke stage lopen, moet u rekening houden met scherpere arbowetgeving voor minderjarige leerlingen. Ook is een stageovereenkomst verplicht.

Het doel van de maatschappelijke stage is dat scholieren kennismaken met vrijwilligerswerk en een bijdrage leveren aan de samenleving. Ook draagt het bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en hun ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Beroepsstage is geen maatschappelijke stage

Bij een maatschappelijke stage kunt u bijvoorbeeld denken aan het organiseren van een sportactiviteit, cultureel evenement of toneelvoorstelling, maar ook het meehelpen bij de plantsoenendienst of in een buurthuis of verzorgingstehuis.
Een maatschappelijke stage verschilt van een beroepsstage, omdat een beroepsstage bedoeld is voor de persoonlijke oriëntatie op een beroep. Daarnaast krijgt de leerling voor een maatschappelijke stage geen vergoeding en voor een beroepsstage soms wel. Ook al krijgt de leerling geen vergoeding voor zijn maatschappelijke stage, een stageovereenkomst is wel verplicht. Hierin moet u in ieder geval de volgende punten opnemen:

  • naam en contactgegevens van de school, leerling, ouders en onderneming;
  • duur van de stage, zoals de aanvang, einddatum en tijden van de activiteiten;
  • leeractiviteiten die de leerling bij uw onderneming gaat ontplooien;
  • begeleidingsafspraken;
  • de regeling van de verzekering van de leerling;
  • handtekeningen van de school, ouders en u.

Strengere regels voor arbeidsomstandigheden

Als er bij uw onderneming leerlingen een maatschappelijke stage komen lopen, moet u voor hen rekening houden met scherpere regels van de Arbowet en Arbeidstijdenwet. Op maatschappelijkestage.nl vindt u een overzicht van de regels die voor leerlingen tussen de 12 en 17 jaar gelden. Voor de maatschappelijke stage gelden andere regels dan voor vakantiewerk of bijverdiensten naast school en in het weekend.