Nog geen recht op flexibel (thuis)werken

16 januari 2013 | Door redactie

Werknemers moeten nog even wachten op soepelere verlofregels en het wettelijk recht om flexibel te werken. Het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ moet dit gaan regelen, maar het voorstel staat voorlopig niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de Tweede Kamer. Naar verwachting kunnen werknemers en werkgevers pas per 1 juli 2014 op basis van deze wet flexibelere afspraken maken over verlof en arbeidstijden.

Het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ moet de regels in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassingen arbeidsduur (WAA) vereenvoudigen, zodat werkgevers en werknemers betere afspraken kunnen maken over flexibel werken. U heeft hierover eerder kunnen lezen in het bericht ‘Ruimere regels voor verlof in zicht’. Het wetsvoorstel werd eind 2011 al ingediend bij de Tweede Kamer en ligt daar op dit moment nog steeds. Onlangs heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) laten weten dat hij de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer wil uitstellen tot het derde kwartaal van 2013.

Wetsvoorstel Flexibel werken sluit aan

In de tussentijd wil hij – samen met de sociale partners – bekijken of het wetsvoorstel kan worden samengevoegd met het initiatiefwetsvoorstel ‘Flexibel werken’. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat werknemers het recht krijgen om flexibel of thuis te werken. De bestuurder zou dit alleen kunnen weigeren als hij daar zwaarwegende belangen bij heeft. In het bericht ‘Toekomstig recht op flexibel werken’ kon u eerder over dit wetsvoorstel lezen.