Regels voor rust- en rijtijden vergroten de veiligheid

14 mei 2024 | Door redactie

Beroepschauffeurs moeten zich houden aan de rij- en rusttijden uit de Arbeidstijdenwet. Die regels zijn er voor de veiligheid van alle weggebruikers. Voor overtredingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit legt de Arbeidsinspectie een boete op.

Voor transportbedrijven en voor beroepschauffeurs gelden Europese regels voor rij- en rusttijden. In Nederland zijn deze overgenomen in het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Ze gelden voor ritten die plaatsvinden binnen de EU. In de regelgeving is een maximale totale rijtijd het uitgangspunt. Dat is de tijd waarin de chauffeur een voertuig bestuurt. Taxichauffeurs worden als een andere beroepsgroep gezien en voor hen gelden daarom andere regels. Een beroepschauffeur moet dagelijkse en wekelijkse rust nemen. Dagelijkse rust is de periode waarin iemand niet mag werken en ook niet beschikbaar mag zijn voor werk. Niet alleen rijden wordt als werk gezien, maar ook laden en lossen.

Forse boetes per dag

Het overtreden van de rij- en rustregels wordt bestraft met een boete die start bij € 200 per persoon per dag. Dit is het boetenormbedrag en dat kan dus nog veranderen door allerlei factoren, waaronder de grootte van de organisatie. Vooral een ondeugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden van werknemers kan de werkgever duur komen te staan. Als die registratie niet klopt, riskeert hij een boete die begint bij € 10.000. Het (opzettelijk) onjuist gebruiken of ontbreken van de tachograaf – een registratieapparaat voor de rij- en rusttijden van een chauffeur – is ook een overtreding die beboet wordt: met € 1.320 voor de werkgever en € 440 voor de werknemer. Bij herhaaldelijke misstappen worden de normbedragen verhoogd.