Reistijd soms aangemerkt als werktijd

18 mei 2012 | Door redactie

Demissionair minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de definitie van arbeidstijd opnemen in de Arbeidstijdenwet. De aanleiding hiervoor was een rechtszaak waarin de vraag speelde of de reistijd van een werknemer onder arbeidstijd viel. De zeggenschap die de werkgever heeft over de werkplek en zijn bevoegdheid om de werknemer aanwijzingen te geven bij zijn werkzaamheden blijken bij deze vraag een belangrijke rol te spelen.

Bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State speelde de vraag of de reistijd onder arbeidstijd valt. Er ontstond een discussie over de definitie van ‘arbeidstijd’. Deze definitie was namelijk niet opgenomen in de Arbeidstijdenwet. De definities van ‘werkgever’ en ‘werknemer’ waren wel opgenomen en boden aanknopingspunten voor de uitleg van de ‘arbeidstijd’. Toch bleken deze omschrijvingen onvoldoende zekerheid over de definitie van ‘arbeidstijd’ te geven. In het wijzigingsvoorstel van demissionair minister Kamp zijn de volgende definities opgenomen:

  • Arbeidstijd: de tijd dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht;
  • Rusttijd: de tijd die geen arbeidstijd is.

Aard van de werkzaamheden

Om te bepalen of de reistijd van een werknemer ook onder de arbeidstijd valt, moet er op een aantal punten worden gelet. Het is belangrijk om te kijken of de werkgever zeggenschap heeft op de werkplek en of hij aanwijzingen mag geven bij de werkzaamheden. Ook de aard van de werkzaamheden speelt een rol. De reistijd van bijvoorbeeld een vertegenwoordiger valt onder arbeidstijd. Deze werknemer wordt vanuit huis steeds naar andere plaatsen gestuurd om arbeid te verrichten. Maar de reistijd van een werknemer die twee dagen in het ene en drie dagen in het andere filiaal werkt, valt gewoon onder het woon-werkverkeer. Deze reistijd valt namelijk niet onder het werkgeversgezag.

Overtreding van de Arbeidstijdenwet

Het is belangrijk om de arbeids- en rusttijden van uw werknemers in de gaten te houden. Mogelijk overtreedt u net de Arbeidstijdenwet als de reistijd van werknemers moeten worden meegeteld als arbeidstijd. Bij te lange werktijden of te korte rusttijden loopt de werknemer een risico op gezondheidsklachten. Op de website van Rijksoverheid vindt u de regels voor werktijden.