Soepele arboregels voor werken in internetcafé

28 juni 2012 | Door redactie

Er komt een ruimere definitie van het begrip thuiswerk in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). Plaatsonafhankelijk werken op andere plaatsen dan een woning valt per 1 juli 2012 ook onder de definitie thuiswerkplek. De arboregels voor zo’n werkplek zijn daardoor minder strikt. Dit betekent dat u niet langer volledig verantwoordelijk bent voor de arbeidsomstandigheden als een werknemer bijvoorbeeld in een internetcafé of bibliotheek werkt.

Vanaf 1 juli 2012 gelden er lichtere arboregels voor werknemers die plaatsonafhankelijk werken. Door een wijziging in het Arbobesluit gelden voor deze werknemers straks dezelfde regels als voor thuiswerkers. Dit betekent dat u zich voor werknemers die bijvoorbeeld in een internetcafé werken straks niet meer hoeft te houden aan de eisen die staan in hoofdstuk 3 Inrichting Arbeidsplaatsen van het Arbobesluit. In dit hoofdstuk staan regels over bijvoorbeeld brandbestrijding, vluchtwegen, nooduitgangen en valgevaar. Vanaf 1 juli 2012 zijn werkgevers niet meer verantwoordelijk voor deze arbeidsomstandigheden.

Zorg voor een goede voorlichting

De eigenaar van bijvoorbeeld een internetcafé neemt de verantwoordelijkheid voor de werknemer deels over. Hij moet er onder andere voor zorgen dat het internetcafé aan de brandveiligheidseisen voldoet. De wijziging van het Arbobesluit (pdf) is op 13 juni 2012 gepubliceerd in de Staatscourant. Om ervoor te zorgen dat werknemers die plaatsonafhankelijk werken zich aan de arbovoorschriften houden, is het belangrijk dat u hen een goede voorlichting geeft en regelmatig gesprekken voert over het gebruik van arbeidsmiddelen. De Inspectie SZW heeft hier een reactieve rol en zal alleen ingrijpen bij klachten en duidelijke overtredingen van de wet.