Vergoeding voor inrichting werkkamer belast

27 maart 2013 | Door redactie

Een bv die haar werknemers een onbelaste vergoeding verstrekte voor de inrichting van hun werkkamer thuis, werd door de inspecteur teruggefloten. Een onbelaste vergoeding was tot 2011 alleen mogelijk als de werkkamer thuis aan het zelfstandigheidscriterium voldeed en dat was niet het geval.

U mag bepaalde zaken voor uw werknemers onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, als zij deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werk. Dus zaken voor de inrichting van de werkplek op kantoor, arbovoorzieningen of werkkleding. U moet zowel onder de oude regels als onder de werkkostenregeling voldoen aan de voorwaarden. Toen een bv de inrichting van de werkruimte thuis vergoedde, stelde de inspecteur dat niet aan de voorwaarde van een zelfstandige werkkamer – eigen opgang – was voldaan en legde een naheffingsaanslag loonbelasting op. 

Zelfstandigheidscriterium geldt niet meer

De bv ging in beroep bij Rechtbank Den Haag, die zich richtte op het geschil of de werkruimte thuis aan het zelfstandigheidscriterium moest voldoen bij een onbelaste vergoeding voor enkel de inrichting. Volgens de rechtbank stond duidelijk in de wet dat dit het geval was. Dat de vergoeding uitsluitend bestemd was voor de inrichting maakte geen verschil.  De bv moest de naheffingsaanslag alsnog betalen. Inmiddels is het zelfstandigheidscriterium, waarop de rechtbank in deze zaak haar uitspraak baseerde, niet langer van toepassing.

Voorwaarden onbelast verstrekken

Er gelden een aantal voorwaarden voor het onbelast verstrekken, die ook gelden voor een niet-zelfstandige werkruimte. Deze zijn:

  • Er is een gedagtekend schriftelijk contract tussen u en de betrokken werknemer. U moet het contract bewaren bij de loonadministratie.
  • In het contract zijn de naam en het adres van de werknemer vastgelegd.
  • Het contract bevat de dag of dagen in de week waarop de werknemer in de werkruimte thuis werkt.
  • Per 5 kalenderjaren mag niet meer dan € 1.815 inclusief btw (waarde in het economische verkeer) onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld.
  • De werknemer werkt ten minste eenmaal per week gedurende de gebruikelijke werktijd voor de vervulling van zijn dienstbetrekking in de werkruimte met behulp van telematica zoals een telefoon of computer, zonder dat hij naar de arbeidsplaats buiten de woning reist.
  • De inrichting van de werkruimte voldoet aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 februari 2013, LJN: BZ5101