Wanneer mag u flexibel werken weigeren?

22 april 2015 | Door redactie

Onlangs is het wetsvoorstel Flexibel werken goedgekeurd door de Eerste Kamer. Hoewel het voorstel ook nog langs de ministerraad moet, is het zeer waarschijnlijk dat de maatregelen uit dit wetsvoorstel worden ingevoerd. Waar moet u in de praktijk rekening mee gaan houden?

Als het wetsvoorstel Flexibel werken in werking treedt, hebben werknemers het recht om een verzoek in te dienen voor de aanpassing van hun arbeidsduur, werktijden of werkplek. In het bericht ‘Eerste Kamer stemt in met Wet flexibel werken’ kon u eerder lezen dat u zo’n verzoek wel kunt weigeren. Voor het afwijzen van een verzoek voor een aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden, heeft u een zwaarwegend bedrijfsbelang nodig. In het wetsvoorstel Flexibel werken staat voor elk verzoek uitgelegd wanneer hier in ieder geval sprake van is. 

Verzoek voor flexibel werken afwijzen

Een verzoek van een werknemer die minder uren wil werken mag u afwijzen als dit leidt tot ernstige problemen:

  • voor de bedrijfsvoering; bijvoorbeeld als het erg lastig is om iemand te vinden die deze vrijgekomen uren kan overnemen.
  • voor de veiligheid;
  • van roostertechnische aard.

Een verzoek van een werknemer die meer uren wil werken mag u afwijzen als dit leidt tot ernstige problemen:

  • van financiële of organisatorische aard;
  • wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk;
  • omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting daartoe ontoereikend is.

Een verzoek van een werknemer die zijn werktijden wil wijzigen mag u afwijzen als dit leidt tot ernstige problemen:

  • op het gebied van de veiligheid;
  • van roostertechnische aard;
  • van financiële of organisatorische aard.

Afwijzen verzoek om thuis te werken

Voor het afwijzen van een verzoek om op een andere plaats – bijvoorbeeld thuis – te werken, heeft u geen zwaarwegend bedrijfsbelang nodig. Wel moet u dit verzoek serieus overwegen en hierover in overleg met de werknemer. Let er op dat u uiterlijk een maand vóór de gewenste ingangsdatum van het verzoek aan de werknemer moet laten weten welke beslissing u neemt. Doet u dit niet, dan worden de arbeidsduur, de werkplaats of de werktijden aangepast conform de wensen van de werknemer.