We gaan flexibel werken in 2016!

22 juni 2015 | Door redactie

De Wet flexibel werken treedt op 1 januari 2016 in werking. Hoewel de Eerste Kamer zijn zegel al had gehecht aan het wetsvoorstel, moest het nog langs de ministerraad. Normaal gesproken is gelijk duidelijk wanneer een wet ingaat als de Eerste Kamer akkoord is, maar omdat het hier ging om een initiatiefwetsvoorstel moet eerst de ministerraad er nog naar kijken.

Op het moment dat de Eerste Kamer akkoord ging met het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet flexibel werken, was nog onduidelijk wanneer de wet van kracht zou zijn. Deze onduidelijkheid heeft minister Asscher nu weggenomen in zijn Kamerbrief. De bewindsman geeft aan dat voor 1 januari 2016 als ingangsdatum is gekozen omdat het kabinet werkgevers meer tijd gunt voor hun voorbereiding op de wet. Het kabinet wil hiervoor zo snel mogelijk voor een inwerkingstredingsbesluit en plaatsing van het wetsvoorstel in het Staatsblad zorgen.

Per 1 april is het meerlingenverlof van kracht

Ook over de inwerkingtreding van het langere zwangerschapsverlof voor werkneemsters die zwanger zijn van een meerling bestond nog onduidelijkheid. Het was de enige maatregel uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden waarvoor het kabinet de ingangsdatum nog moest bepalen. Deze ingangsdatum was eerder niet vast te stellen omdat UWV nog niet wist hoeveel tijd de voorbereiding op het meerlingenverlof zou kosten. Inmiddels weet UWV dit wel. Vanwege nog door te voeren ICT-aanpassingen zal de maatregel pas per 1 april 2016 gelden.

Verlof bij meerling straks ook voor zelfstandigen

Het amendement die voor het meerlingenverlof heeft gezorgd gaat niet over zelfstandigen en gelijkgestelden. De Verzamelwet SZW 2016 moet er echter voor zorgen dat ook deze groep bij meerlingzwangerschap recht krijgt op vier weken extra zwangerschapsverlof en verlofuitkering. De beoogde ingangsdatum van deze maatregel voor zelfstandigen en gelijkgestelden is hetzelfde als de ingangsdatum van het meerlingenverlof voor werkneemsters.