Werken volgens tropenrooster mag geen verplichte kost zijn

23 juni 2019 | Door redactie

Als de thermometer tot tropische hoogten stijgt, moet de werkgever daar rekening mee houden. Hij kan bijvoorbeeld een tropenrooster invoeren waarbij werknemers van 06:00 tot 14:00 uur werken. Als werknemers daar niet voor te porren zijn, kan de werkgever dat echter niet afdwingen.

Op scholen zijn tropenroosters bij extreem warm tropenweer niet ongebruikelijk. Scholieren hebben dan kortere lesuren of kortere lesdagen. In organisaties is dit fenomeen nog niet echt gangbaar. Er staan geen afspraken over in de wet; de Arbowet geeft geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Over het algemeen geldt dat de temperatuur geen gevaar mag opleveren voor de gezondheid van de werknemers. De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken door passende maatregelen te nemen.

Niet werken op het heetst van de dag

Eén van die maatregelen kan een tropenrooster zijn. In dat geval beginnen werknemers vroeg (meestal tussen zes en zeven uur ’s morgens) en kunnen dan ook eerder stoppen en zo het werken op het heetste deel van de dag beperken.
Het instellen van een tropenrooster gebeurt altijd in onderling overleg tussen de werkgever en werknemers. Werkt een werknemer liever zijn normale uren, dan kan de werkgever niet eisen dat hij zich aan het tropenrooster conformeert. Dit zijn immers niet de normale arbeidstijden die met de werknemer zijn afgesproken.

Werkgever kan OR om hulp vragen

De ondernemingsraad (OR) heeft volgens artikel 27, lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht op elke intrekking, wijziging of instelling van een regeling op het gebied van arbeidstijden. Maar zelfs met instemming van de OR moet de werkgever nog toestemming vragen aan elke werknemer. Arbeidstijden zijn in de meeste arbeidscontracten vastgelegd en zijn dus een afspraak tussen de werkgever en individuele werknemers.
De werkgever kan de OR bij het invoeren van een tropenrooster om hulp vragen: de raad kan samen met de arboprofessionals in de organisatie een bericht te sturen naar de achterban over de gevaren van werken bij hitte (tool) en de voordelen van een tropenrooster.