Wet flexibel werken door de Eerste Kamer

20 april 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Flexibel werken. De wet zorgt ervoor dat een werknemer zijn werkgever een verzoek kan doen om de werktijden of de locatie van de werkplek te veranderen. Op welke datum de wet in werking treedt, is nog onduidelijk. De ministerraad moet zich nog over de wet beraden.

Het wetsvoorstel Flexibel werken vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). In de WAA is geregeld dat werknemers één keer in het jaar een verzoek kunnen indienen bij hun werkgever voor de aanpassing van hun arbeidsduur (bijvoorbeeld van een 32-urige werkweek naar een 36-urige werkweek). Onder de Wet flexibel werken blijft dit zo, maar de wet regelt ook dat werknemers zo’n verzoek kunnen indienen als zij hun werktijden willen wijzigen (bijvoorbeeld van 10.00 tot 14.00 uur in plaats van 08.00 tot 12.00 uur) of op een andere plek willen werken. Om dit verzoek in te kunnen dienen, moet de werknemer minstens een half jaar in dienst zijn.

Afwijzing van een verzoek moet u kunnen motiveren

In het bericht ‘Thuiswerken verzoeken met Wet flexibel werken’ kon u eerder lezen dat de werkgever een verzoek om op andere tijden te werken alleen kan afwijzen als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Voor het afwijzen van een verzoek om op een andere plaats te werken heeft de werkgever geen zwaarwegend bedrijfsbelang nodig, maar hij moet dit wel kunnen motiveren. Aangeven dat het in zijn organisatie ‘nou eenmaal altijd zo gaat’ is hierbij onvoldoende.

Wet flexibel werken zal niet voor elke organisatie gelden

Omdat het gaat om een initiatiefwetsvoorstel moet de wet na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer nog wel langs de ministerraad. Daarna zal duidelijk worden wanneer de maatregelen in werking treden. Houd er rekening mee dat de maatregelen uit het wetsvoorstel alleen zullen gelden voor organisaties die meer dan tien werknemers in dienst hebben.