Wet flexibel werken geldt per 1 januari 2016

17 juni 2015 | Door redactie

De Wet flexibel werken treedt op 1 januari 2016 in werking. Dit meldt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. In de Kamerbrief geeft de minister ook aan dat de uitbreiding van het zwangerschapsverlof bij een meerlingzwangerschap per 1 april 2016 ingaat.

Nadat in april de Eerste Kamer akkoord ging met het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken, moest het voorstel nog langs de ministerraad. Hierdoor bleef het nog onduidelijk of en wanneer de wet in werking zou treden. Deze onduidelijkheid heeft minister Asscher nu weggenomen in zijn Kamerbrief. De bewindsman geeft aan dat 1 januari 2016 als ingangsdatum is gekozen omdat het kabinet werkgevers meer tijd gunt voor hun voorbereiding op de wet. Het kabinet wil hiervoor zo snel mogelijk voor een inwerkingstredingsbesluit en plaatsing van het wetsvoorstel in het Staatsblad zorgen.

UWV heeft meer tijd nodig voor meerlingenverlof

Ook over de inwerkingtreding van het langere zwangerschapsverlof voor werkneemsters die zwanger zijn van een meerling bestond nog onduidelijkheid. Het was de enige maatregel uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden waarvoor het kabinet de ingangsdatum nog moest bepalen. Deze ingangsdatum was eerder niet vast te stellen omdat UWV nog niet wist hoeveel tijd de voorbereiding op het meerlingenverlof zou kosten. Inmiddels weet UWV dit wel. Vanwege nog door te voeren ICT-aanpassingen zal de maatregel pas per 1 april 2016 gelden.

Ook zelfstandige krijgt recht op meerlingenverlof

Het amendement dat voor het meerlingenverlof heeft gezorgd gaat niet over zelfstandigen en gelijkgestelden. De Verzamelwet SZW 2016 moet er echter voor zorgen dat ook deze groep bij meerlingzwangerschap recht krijgt op vier weken extra zwangerschapsverlof en verlofuitkering. De beoogde ingangsdatum van deze maatregel voor zelfstandigen en gelijkgestelden is hetzelfde als de ingangsdatum van het meerlingenverlof voor werkneemsters.