Wet flexibel werken is een feit

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet flexibel werken. Werknemers kunnen daardoor straks eerder een verzoek bij u indienen om op andere tijden of op een andere plek te werken. Een dergelijk verzoek kunt u niet zomaar afwijzen. Het is nog onduidelijk wanneer de wet in werking treedt, want het initiatiefwetsvoorstel moet nog langs de ministerraad.

16 april 2015 | Door redactie

De Wet flexibel werken (pdf) vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) en geldt straks alleen voor organisaties die meer dan tien werknemers in dienst hebben. In de WAA is geregeld dat werknemers één keer in het jaar een verzoek bij u kunnen indienen voor de aanpassing van hun arbeidsduur (bijvoorbeeld van een 32-urige werkweek naar een 36-urige werkweek). Onder de Wet flexibel werken blijft dit zo. Daarnaast kunnen uw werknemers een verzoek indienen als zij hun werktijden willen wijzigen (bijvoorbeeld van 10.00 tot 14.00 uur in plaats van 08.00 tot 12.00 uur) of op een andere plek willen werken. Om dit verzoek in te kunnen dienen, hoeft de werknemer straks niet meer minstens één jaar maar een half jaar in dienst te zijn. 

Afwijzing verzoek onderbouwen

U mag een verzoek om op andere tijden te werken afwijzen als u een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Voor het afwijzen van een verzoek om op een andere plek te werken, heeft u geen zwaarwegend bedrijfsbelang nodig, maar u moet een afwijzing wel kunnen onderbouwen. Alleen aangeven dat het in uw organisatie ‘nou eenmaal altijd zo gaat’ is in dat geval onvoldoende. Of u een verzoek nu afwijst of inwilligt, de werknemer mag straks na één jaar opnieuw een verzoek indienen. Nu is dat pas na twee jaar. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande wijzigingen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!