Wet flexibel werken per 1 januari definitief

25 juni 2015 | Door redactie

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat de Wet flexibel werken in werking treedt op 1 januari 2016. In de brief staat ook de ingangsdatum van het zogenoemde meerlingverlof: 1 april 2016.

In april ging de Eerste Kamer akkoord met het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken, maar zoals u in het nieuwsartikel ‘Wet Flexibel werken is toch nog niet definitief‘ al kon lezen, was er nog geen ingangsdatum bekend. Het voorstel moest namelijk nog langs de ministerraad. Minister Asscher heeft de Tweede Kamer onlangs laten weten dat de ingangsdatum van de wet vastgesteld is op 1 januari 2016. Die datum is gekozen, omdat het kabinet werkgevers meer tijd gunt om zich op de wetswijziging voor te bereiden.

Meerlingverlof vraagt veel voorbereidingstijd

Ook over de inwerkingtreding van het langere zwangerschapsverlof voor werkneemsters die zwanger zijn van een meerling bestond nog onduidelijkheid. Het was de enige maatregel uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden waarvoor het kabinet de ingangsdatum nog moest bepalen. Deze ingangsdatum was eerder niet vast te stellen omdat UWV nog niet wist hoeveel tijd de voorbereiding op het meerlingenverlof zou kosten. Inmiddels is duidelijk dat vanwege noodzakelijke ICT-aanpassingen de maatregel pas geldt per 1 april 2016.

Verzamelwet regelt verlof voor zelfstandigen

Het amendement over het meerlingverlof geldt niet voor zelfstandigen en gelijkgestelden. Toch is het de bedoeling dat ook zij recht krijgen op vier weken extra zwangerschapsverlof en verlofuitkering bij een meerlingzwangerschap. De Verzamelwet SZW 2016 moet daarvoor zorgen. De beoogde ingangsdatum van de maatregel voor zelfstandigen en gelijkgestelden is hetzelfde als de ingangsdatum van het meerlingenverlof voor werkneemsters: 1 april 2016.